واتس اپ برای مقابله با انتشار اخبار جعلی و دروغین از طریق این نرم افزار اقدامات متعددی را انجام داده و در تازه‌ترین اقدام خود محدودیت‌هایی را برای بازنشر پیام‌ها در هند به وجود آورده است.
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۹
۰
واتس اپ در هند کاربران زیادی دارد و تا به حال بار‌ها از آن برای نشر اخبار جعلی استفاده شده است. حالا واتس اپ برای جلوگیری از تداوم این سوءاستفاده‌ها بازنشر یا فوروارد پیام‌های واتس اپ را به حداکثر پنج فرد یا گروه دیگر محدود کرده است.

این قابلیت قبلا تنها در هند فعال شده بود، اما نگرانی از گسترش سوءاستفاده از واتس اپ برای انتشار اخبار جعلی باعث شده تا کاربران واتس اپ در کل دنیا دیگر نتوانند هیچ پیامی را برای بیش از ۵ گیرنده بازارسال کنند.

واتس اپ با صدور بیانیه‌ای در این زمینه تصریح کرده که این اپلیکیشن گپ با هدف برقراری ارتباط ساده، ایمن و قابل اعتماد میان دوستان و اعضای خانواده ایجاد شده و لذا تلاش می‌شود این ویژگی‌ها حفظ شود.

البته گسترش دامنه این محدودیت به دیگر نقاط دنیا به صورت آزمایشی و به تدریج صورت می‌گیرد. هنوز مشخص نیست آیا این تغییرات دائمی خواهند بود یا ممکن است بعد از مدتی لغو شوند. فعلا قرار است واتس اپ محدودیت‌های مذکور را برای شش ماه اعمال کند تا سپس در مورد تداوم یا عدم تداوم آن‌ها تصمیم گیری شود.
واتس اپ برای مقابله با انتشار اخبار جعلی و دروغین از طریق این نرم افزار اقدامات متعددی را انجام داده و در تازه‌ترین اقدام خود محدودیت‌هایی را برای بازنشر پیام‌ها در هند به وجود آورده است.
واتس اپ در هند کاربران زیادی دارد و تا به حال بار‌ها از آن برای نشر اخبار جعلی استفاده شده است. حالا واتس اپ برای جلوگیری از تداوم این سوءاستفاده‌ها بازنشر یا فوروارد پیام‌های واتس اپ را به حداکثر پنج فرد یا گروه دیگر محدود کرده است.

این قابلیت قبلا تنها در هند فعال شده بود، اما نگرانی از گسترش سوءاستفاده از واتس اپ برای انتشار اخبار جعلی باعث شده تا کاربران واتس اپ در کل دنیا دیگر نتوانند هیچ پیامی را برای بیش از ۵ گیرنده بازارسال کنند.

واتس اپ با صدور بیانیه‌ای در این زمینه تصریح کرده که این اپلیکیشن گپ با هدف برقراری ارتباط ساده، ایمن و قابل اعتماد میان دوستان و اعضای خانواده ایجاد شده و لذا تلاش می‌شود این ویژگی‌ها حفظ شود.

البته گسترش دامنه این محدودیت به دیگر نقاط دنیا به صورت آزمایشی و به تدریج صورت می‌گیرد. هنوز مشخص نیست آیا این تغییرات دائمی خواهند بود یا ممکن است بعد از مدتی لغو شوند. فعلا قرار است واتس اپ محدودیت‌های مذکور را برای شش ماه اعمال کند تا سپس در مورد تداوم یا عدم تداوم آن‌ها تصمیم گیری شود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}