حمله طالبان به یک مرکز آموزش نظامی در مرکز افغانستان منجر به کشته شدن ۱۲۶ نفر شد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۴
۰

عاملان حمله با خودروی مملو از بمب وارد پادگان نظامی در استان میدان وردک در غرب کابل شده و ۱۲۶ نفر را کشتند.

علی رغم اینکه این حمله یکی از خونین‌ترین حملات ماه‌های اخیر قلمداد می‌شود، مقامات افغان سعی کردند در این باره سکوت کنند.

گفته می‌شود اجساد ۸ نفر از بهترین کماندو‌های افغان در میان کشته شدگان دیده می‌شود.

 

حمله طالبان به یک مرکز آموزش نظامی در مرکز افغانستان منجر به کشته شدن ۱۲۶ نفر شد.

عاملان حمله با خودروی مملو از بمب وارد پادگان نظامی در استان میدان وردک در غرب کابل شده و ۱۲۶ نفر را کشتند.

علی رغم اینکه این حمله یکی از خونین‌ترین حملات ماه‌های اخیر قلمداد می‌شود، مقامات افغان سعی کردند در این باره سکوت کنند.

گفته می‌شود اجساد ۸ نفر از بهترین کماندو‌های افغان در میان کشته شدگان دیده می‌شود.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}