داده‌های آماری «فکت چکرز» نشان داد رئیس‌جمهور آمریکا در مدت ۲ سال بیش از ۸ هزار ادعای دروغین به زبان آورده است.
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۵
۰

داده‌های آماری پایگاه «فکت چکرز» نشان داد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مدت دو سالی که وارد کاخ سفید شده است ۸۱۵۸ ادعای دروغین مطرح کرده که حدود ۶۰۰۰ مورد از این ادعا‌ها در سال دوم ریاست جمهوری او بیان شده است!

بر اساس داده‌های فکت چکرز، رئیس جمهور آمریکا در سال نخست ریاست جمهوری اش روزانه ۵.۹ دروغ یا ادعای دروغین به زبان آورده بود. این درحالیست که در سال دوم ریاست جمهوری این رقم به روزانه ۱۶.۵ دروغ افزایش یافت. یعنی در واقع ادعا‌های دروغین ترامپ در سال دوم ریاست جمهوری اش حدودا سه برابر شده است.

دونالد ترامپ در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری اش هم ۴۹۲ ادعای دروغین به زبان آورده بود. اما تعداد ادعا‌های دروغین او در سه هفته نخست سال ۲۰۱۹ از این رقم فراتر رفت! جای تعجب ندارد که بیشترین دروغ‌های ترامپ مربوط به «مهاجران» است. وی ۱۴۳۳ ادعای دروغین درباره مهاجران به زبان آورده است. به عنوان مثال ترامپ در آخرین روز از سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام کرده بود که هروئین هر هفته ۳۰۰ آمریکایی را به کام مرگ می‌کشد که ۹۰ درصد آن هم از مرز جنوبی کشور قاچاق می‌شود.

این در حالی است که بر اساس گزارش «اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا»، مقدار کمی از این مواد مخدر از طریق مرز‌ها به داخل کشور قاچاق می‌شوند.

دونالد ترامپ در مدت این دو سال ۱۴۳۳ ادعای دروغین درباره مهاجران، ۹۰۰ ادعای دروغین درباره سیاست خارجه، ۸۵۴ ادعای دروغین درباره تجارت، ۷۹۰ ادعای دروغین درباره اقتصاد و ۷۵۵ مورد ادعای دروغین درباره مشاغل بیان کرده است.

بر اساس داده‌های فکت چکرز، دونالد ترامپ فقط در ۸۲ روز از این دو سال هیچ ادعای دروغینی به زبان نیاورده است و این روز‌ها در واقع همان روز‌هایی بوده که ترامپ مشغول بازی گلف بوده است.

داده‌های آماری «فکت چکرز» نشان داد رئیس‌جمهور آمریکا در مدت ۲ سال بیش از ۸ هزار ادعای دروغین به زبان آورده است.

داده‌های آماری پایگاه «فکت چکرز» نشان داد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مدت دو سالی که وارد کاخ سفید شده است ۸۱۵۸ ادعای دروغین مطرح کرده که حدود ۶۰۰۰ مورد از این ادعا‌ها در سال دوم ریاست جمهوری او بیان شده است!

بر اساس داده‌های فکت چکرز، رئیس جمهور آمریکا در سال نخست ریاست جمهوری اش روزانه ۵.۹ دروغ یا ادعای دروغین به زبان آورده بود. این درحالیست که در سال دوم ریاست جمهوری این رقم به روزانه ۱۶.۵ دروغ افزایش یافت. یعنی در واقع ادعا‌های دروغین ترامپ در سال دوم ریاست جمهوری اش حدودا سه برابر شده است.

دونالد ترامپ در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری اش هم ۴۹۲ ادعای دروغین به زبان آورده بود. اما تعداد ادعا‌های دروغین او در سه هفته نخست سال ۲۰۱۹ از این رقم فراتر رفت! جای تعجب ندارد که بیشترین دروغ‌های ترامپ مربوط به «مهاجران» است. وی ۱۴۳۳ ادعای دروغین درباره مهاجران به زبان آورده است. به عنوان مثال ترامپ در آخرین روز از سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام کرده بود که هروئین هر هفته ۳۰۰ آمریکایی را به کام مرگ می‌کشد که ۹۰ درصد آن هم از مرز جنوبی کشور قاچاق می‌شود.

این در حالی است که بر اساس گزارش «اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا»، مقدار کمی از این مواد مخدر از طریق مرز‌ها به داخل کشور قاچاق می‌شوند.

دونالد ترامپ در مدت این دو سال ۱۴۳۳ ادعای دروغین درباره مهاجران، ۹۰۰ ادعای دروغین درباره سیاست خارجه، ۸۵۴ ادعای دروغین درباره تجارت، ۷۹۰ ادعای دروغین درباره اقتصاد و ۷۵۵ مورد ادعای دروغین درباره مشاغل بیان کرده است.

بر اساس داده‌های فکت چکرز، دونالد ترامپ فقط در ۸۲ روز از این دو سال هیچ ادعای دروغینی به زبان نیاورده است و این روز‌ها در واقع همان روز‌هایی بوده که ترامپ مشغول بازی گلف بوده است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید