احکام کمیته انضباطی فدراسیون والیبال اعلام شد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۸
۰

به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، جلسه کمیته انضباطی امروز یکم بهمن ماه با حضور تمامی افراد تشکیل دهنده برگزار شد و تصمیمات لازم پس از بررسی گزارش ناظران و دفاع حاضرین به شرح زیر صادر گردید:

۱- در خصوص دیدار تیم‌های شهروند نکا و میلاد نور رامسر بنابر گزارش ناظر مسابقه و بررسی‌های صورت گرفته تیم شهروند نکا از حضور تماشاگران در یک دیدار خانگی محروم گردید.

۲- در خصوص دیدار تیم‌های شهرداری گنبد و سایپا تهران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بنا بر گزارش ناظر و بررسی‌های صورت گرفته با حضور نمایندگان تیم ها، تیم شهرداری گنبد از یک جلسه حضور تماشاگران در دیدار خانگی محروم گردید و یک مشوق این تیم تا پایان دور برگشت و مشوقی دیگر تا پایان لیگ ۹۷ از حضور در سالن مسابقات منع شدند.

۳- به آقای محمدرضا حضرت پور از تیم سایپا تذکر کتبی داده شد.

احکام کمیته انضباطی فدراسیون والیبال اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، جلسه کمیته انضباطی امروز یکم بهمن ماه با حضور تمامی افراد تشکیل دهنده برگزار شد و تصمیمات لازم پس از بررسی گزارش ناظران و دفاع حاضرین به شرح زیر صادر گردید:

۱- در خصوص دیدار تیم‌های شهروند نکا و میلاد نور رامسر بنابر گزارش ناظر مسابقه و بررسی‌های صورت گرفته تیم شهروند نکا از حضور تماشاگران در یک دیدار خانگی محروم گردید.

۲- در خصوص دیدار تیم‌های شهرداری گنبد و سایپا تهران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بنا بر گزارش ناظر و بررسی‌های صورت گرفته با حضور نمایندگان تیم ها، تیم شهرداری گنبد از یک جلسه حضور تماشاگران در دیدار خانگی محروم گردید و یک مشوق این تیم تا پایان دور برگشت و مشوقی دیگر تا پایان لیگ ۹۷ از حضور در سالن مسابقات منع شدند.

۳- به آقای محمدرضا حضرت پور از تیم سایپا تذکر کتبی داده شد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}