پروژه «بیاند پارالِل» از کشف سایت موشکی اعلام نشده کره‌شمالی خبر داد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۳
پروژه «بیاند پارالِل» از کشف سایت موشکی اعلام نشده کره‌شمالی خبر داد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۳
۰

محققان آمریکایی امروز-دوشنبه- گزارشی درباره کشف یکی دیگر از سایت‌های موشکی اعلام نشده کره‌شمالی خبر دادند.

پروژه «بیاند پارالِل» که از سوی مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک آمریکا، مسئول بررسی سایت‌های موشکی کره‌شمالی شده، با انتشار گزارشی از کشف این سایت موشکی مخفی خبر داد.

در این گزارش عنوان شده که سایت موشکی کشف شده در مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای آمریکا و کره‌شمالی حضور نداشته است.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو