رسانه‌های خارجی از آتش گرفتن دو کشتی در تنگه کرچ واقع در دریای سیاه خبر دادند.
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۴
۰

آژانس دریایی روسیه از آتش گرفتن ۲ کشتی هنگام عبور از تنگه کرچ واقع در دریای سیاه خبر داد.

در این ارتباط گفته شده کشتی نخست هنگام عبور از تنگه کرچ به دلایل نامعلوم آتش گرفت و این آتش‌سوزی منجر به انفجار کشتی شد و در مرحله بعد انفجار حاصل از این کشتی به آتش گرفتن کشتی مجاور و در حال عبور دیگری از تنگه کرچ منجر شد.

تنگه کرچ شبه جزیره کریمه را از روسیه جدا می‌کند و به دلیل الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ برای مسکو حائز اهمیت استراتژیک است.

دو ماه پیش نیز عبور چند فروند ناو اوکراینی از تنگه کرچ با واکنش تند روسیه و توقیف این کشتی‌ها و خدمه آن منجر شد و تنش را در منطقه دریای سیاه افزایش داد.

رسانه‌های خارجی از آتش گرفتن دو کشتی در تنگه کرچ واقع در دریای سیاه خبر دادند.

آژانس دریایی روسیه از آتش گرفتن ۲ کشتی هنگام عبور از تنگه کرچ واقع در دریای سیاه خبر داد.

در این ارتباط گفته شده کشتی نخست هنگام عبور از تنگه کرچ به دلایل نامعلوم آتش گرفت و این آتش‌سوزی منجر به انفجار کشتی شد و در مرحله بعد انفجار حاصل از این کشتی به آتش گرفتن کشتی مجاور و در حال عبور دیگری از تنگه کرچ منجر شد.

تنگه کرچ شبه جزیره کریمه را از روسیه جدا می‌کند و به دلیل الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ برای مسکو حائز اهمیت استراتژیک است.

دو ماه پیش نیز عبور چند فروند ناو اوکراینی از تنگه کرچ با واکنش تند روسیه و توقیف این کشتی‌ها و خدمه آن منجر شد و تنش را در منطقه دریای سیاه افزایش داد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}