سردار منتظر المهدی مطرح کرد:
مشاور فرمانده ناجا درخصوص چگونگی مدیریت برمأموریت‌های ناجا در شرایط بحران و بزنگاه حوادث و اتفاقات حوزه‌های مختلف امنیتی ، انتظامی و اجتماعی سخن گفت.
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۸
۰
سردار سعید منتظرالمهدی مشاور عالی فرمانده ناجا، در آستانه سالگرد حوادث دی ماه سال ۹۶ به حوزه مدیریت در ماموریت‌های ناجا در بزنگاه حوادث و اتفاقات پرداخت و اظهار داشت: این روز‌ها شاهد اتفاقات متعدد و متنوع در حوزه‌های مختلف امنیتی، اجتماعی و انتظامی هستیم.

مشاور عالی فرمانده ناجا تصریح کرد: در سازمان‌هایی که به نوعی براساس ماموریت‌های محوله باید در هر سه حوزه فوق نقش‌آفرینی کنند باید یک چارچوب مستحکم و عقبه عقلانی و تجربی و اطلاعات روزآمد حاکم باشد تا بتوان عرصه‌های بوجود آمده را با کمترین خطا مدیریت کرد.

وی گفت: این سازمان‌ها باید در لحظه، تصمیم‌گیری درستی کرده و با یک استراتژی قابل اعتماد به موقع عمل کنند چرا که جایی برای درنگ نیست.

سردار منتظرالمهدی با بیان این مطلب که دستگاه‌هایی که دارای مدیران خوش‌فکر، باتجربه و صاحب اندیشه و آینده‌نگر و شجاع باشند برنده میدان خواهند بود، متذکر شد: چنین مدیرانی آنقدر با هوش هستند که برای تصمیم‌گیری‌های کلان از ظرفیت‌های بی‌بدیل صاحبان عقل و خرد بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: استفاده از مشاورینی که در حوزه‌های مختلف از جمله علوم شناختی که خود مشتمل از علم روانشناسی، جامعه‌شناسی، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی و علم رباتیک و هوش مصنوعی هستند نشان داده که می‌تواند در موفقیت مثمرثمر باشد.

مشاور عالی فرمانده ناجا گفت: این مدیران با بکارگیری مدیران میانی و نیرو‌هایی که تراز برخورداری‌شان از برخی ویژگی‌های ذهنی، شناختی، دانشی و فرهنگی بیش از میانگین نرمال جامعه بوده و دارای هوش (اجتماعی، محیطی و فرهنگی) هستند پیروز میدان‌های مختلف خواهند بود.

سردار منتظرالمهدی، با تاکید بر این مطلب که ظرافت، اساسی‌ترین مساله مطرح شده در مدیریت امروز است اعلام کرد: نبود ظرافت، بزرگترین مانع موفقیت و بروز ناکامی در ماموریت‌ها است که به اشتباه به گردن درایت گذاشته می‌شود.

وی افزود: نهاد‌هایی که برای انجام کار‌ها درست ماموریت شده و در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی خود تعهدنامه‌های مشارکت امضا کرده‌اند گا‌ها در مرز بین مدیریت توام با ظرافت و ماموریت مبتنی بر درایت دچار آشفتگی می‌شوند.

این مقام ارشد نیروی انتظامی تصریح کرد: قریب به اتفاق، مدیریت‌های عاری از ظرافت به جای پرداختن به برنامه استراتژیک به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی می‌آورند.

وی با بیان این مطلب که امروزه مردم زبان گویایی داشته و صاحب اندیشه‌اند، گفت: اگر بی‌واسطه و مولفه با مردم در ارتباط نبوده و گوش شنوا نداشته باشیم نمی‌توانیم از آن‌ها انتظار مشارکت داشته باشیم.

مشاور عالی فرمانده ناجا به مبحث درایت مدیر پرداخت و تصریح کرد: مسیر ناهموار ماموریت باید به درایت خود مدیر پیموده شود چرا که انجام ماموریت چیزی نیست که مدیر صرفا فرمان دهد و دیگران اجرا کنند؛ اگر یک مدیر بتواند ماموریت پیش رو را درایتی ظریف تبیین کند بی‌شک از بروز بحران نجات یافته است.

سردار منتظرالمهدی درخصوص مدیریت ماموریت‌ها، گفت: معتقدم در شرایط جاری ماموریت را دوگونه می‌توانم مدیریت کرد یکی با قلم در ظرافت یعنی کاربست اندیشه و دیگری با تفنگ در خشونت یعنی کاربست زور؛ منطق حاکم بر عقل در مرحله نخست کاربست اول را دستمایه مدیریت خویش قرار می‌دهد و صرفا برای بازاجتماعی کردن معدود افراد هنجارشکن و قانون گریز که به هیچ صراطی مستقیم نمی‌شوند از کاربست زور استفاده می‌کند.

وی گفت: بروز و ظهور وقایع در این زمان واقعیتی اجتناب‌ناپذیر در زندگی اجتماعی است که در ذات خود، بستر شکل‌گیری تهدید‌ها و فرصت‌هایی است که برحسب نوع، شدت و گستره محیط بروز آن می‌توان نظام مدیریت را در شرایط انجام ماموریت دچار مخاطره و دشواری کند.

مشاور عالی فرمانده ناجا یادآور شد: اصل مدیریت و هدایت در شرایط بحران دستیابی به راه حل معقول برای نظارت بر شرایط غیرعادی است به گونه‌ای که ارزش‌های اساسی نظام و منافع جامعه حفظ شده و دستخوش آسیب و تغییر نشود.

سردار منتظرالمهدی ادامه داد: در این بین با توجه به ابعاد محدودیت انسانی و تجهیزاتی در شرایط وقوع حادثه و پدیده‌ها که زمان اندک برای تصمیم‌گیری و واکنش، غافلگیری و محدودیت دسترسی به اطلاعات بر آن‌ها حاکم است مدیران باید در تشخیص و اتخاذ تصمیم و تدبیر دچار خطا و اشتباه نشوند و با استفاده در داده‌های موجود و تحلیل شرایط جاری و شناخت مولفه‌های اساسی در کاربست‌ها، مسیر درست جهت پیگیری و مقابله با حوادث و وقایع را پیگیری کنند.

وی با بیان این مطلب که در مواجهه با پدیده‌ها و حوادث در نظام جاری بر زندگی ما چهار عامل انسان، فرهنگ، جامعه و استراتژی، نقش اساسی در بروز، ظهور و مدیریت دارند، گفت: هر چه مدیران نسبت به این چهار عامل شناخت عمیق‌تری داشته باشند مدیریت آن‌ها در مواقع بحرانی از موفقیت بیشتری برخوردار است.

مشاور عالی فرمانده ناجا افزود: برای موفقیت به ظرافت باید با یک رویکرد نظام‌مند همواره به دنبال یافتن نشانه‌های اولیه خطر در اتفاق و پدیده‌هایی بالقوه بود تا بتوان در شرایط وقوع با کمترین خسارت آن را کنترل کرد و این ممکن نمی‌شود مگر اینکه مدیریت را در ظرافت‌های امروزی به ظرفیت‌های موجود درایت داده باشند.
سردار منتظر المهدی مطرح کرد:
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۸
مشاور فرمانده ناجا درخصوص چگونگی مدیریت برمأموریت‌های ناجا در شرایط بحران و بزنگاه حوادث و اتفاقات حوزه‌های مختلف امنیتی ، انتظامی و اجتماعی سخن گفت.
سردار سعید منتظرالمهدی مشاور عالی فرمانده ناجا، در آستانه سالگرد حوادث دی ماه سال ۹۶ به حوزه مدیریت در ماموریت‌های ناجا در بزنگاه حوادث و اتفاقات پرداخت و اظهار داشت: این روز‌ها شاهد اتفاقات متعدد و متنوع در حوزه‌های مختلف امنیتی، اجتماعی و انتظامی هستیم.

مشاور عالی فرمانده ناجا تصریح کرد: در سازمان‌هایی که به نوعی براساس ماموریت‌های محوله باید در هر سه حوزه فوق نقش‌آفرینی کنند باید یک چارچوب مستحکم و عقبه عقلانی و تجربی و اطلاعات روزآمد حاکم باشد تا بتوان عرصه‌های بوجود آمده را با کمترین خطا مدیریت کرد.

وی گفت: این سازمان‌ها باید در لحظه، تصمیم‌گیری درستی کرده و با یک استراتژی قابل اعتماد به موقع عمل کنند چرا که جایی برای درنگ نیست.

سردار منتظرالمهدی با بیان این مطلب که دستگاه‌هایی که دارای مدیران خوش‌فکر، باتجربه و صاحب اندیشه و آینده‌نگر و شجاع باشند برنده میدان خواهند بود، متذکر شد: چنین مدیرانی آنقدر با هوش هستند که برای تصمیم‌گیری‌های کلان از ظرفیت‌های بی‌بدیل صاحبان عقل و خرد بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: استفاده از مشاورینی که در حوزه‌های مختلف از جمله علوم شناختی که خود مشتمل از علم روانشناسی، جامعه‌شناسی، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی و علم رباتیک و هوش مصنوعی هستند نشان داده که می‌تواند در موفقیت مثمرثمر باشد.

مشاور عالی فرمانده ناجا گفت: این مدیران با بکارگیری مدیران میانی و نیرو‌هایی که تراز برخورداری‌شان از برخی ویژگی‌های ذهنی، شناختی، دانشی و فرهنگی بیش از میانگین نرمال جامعه بوده و دارای هوش (اجتماعی، محیطی و فرهنگی) هستند پیروز میدان‌های مختلف خواهند بود.

سردار منتظرالمهدی، با تاکید بر این مطلب که ظرافت، اساسی‌ترین مساله مطرح شده در مدیریت امروز است اعلام کرد: نبود ظرافت، بزرگترین مانع موفقیت و بروز ناکامی در ماموریت‌ها است که به اشتباه به گردن درایت گذاشته می‌شود.

وی افزود: نهاد‌هایی که برای انجام کار‌ها درست ماموریت شده و در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی خود تعهدنامه‌های مشارکت امضا کرده‌اند گا‌ها در مرز بین مدیریت توام با ظرافت و ماموریت مبتنی بر درایت دچار آشفتگی می‌شوند.

این مقام ارشد نیروی انتظامی تصریح کرد: قریب به اتفاق، مدیریت‌های عاری از ظرافت به جای پرداختن به برنامه استراتژیک به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی می‌آورند.

وی با بیان این مطلب که امروزه مردم زبان گویایی داشته و صاحب اندیشه‌اند، گفت: اگر بی‌واسطه و مولفه با مردم در ارتباط نبوده و گوش شنوا نداشته باشیم نمی‌توانیم از آن‌ها انتظار مشارکت داشته باشیم.

مشاور عالی فرمانده ناجا به مبحث درایت مدیر پرداخت و تصریح کرد: مسیر ناهموار ماموریت باید به درایت خود مدیر پیموده شود چرا که انجام ماموریت چیزی نیست که مدیر صرفا فرمان دهد و دیگران اجرا کنند؛ اگر یک مدیر بتواند ماموریت پیش رو را درایتی ظریف تبیین کند بی‌شک از بروز بحران نجات یافته است.

سردار منتظرالمهدی درخصوص مدیریت ماموریت‌ها، گفت: معتقدم در شرایط جاری ماموریت را دوگونه می‌توانم مدیریت کرد یکی با قلم در ظرافت یعنی کاربست اندیشه و دیگری با تفنگ در خشونت یعنی کاربست زور؛ منطق حاکم بر عقل در مرحله نخست کاربست اول را دستمایه مدیریت خویش قرار می‌دهد و صرفا برای بازاجتماعی کردن معدود افراد هنجارشکن و قانون گریز که به هیچ صراطی مستقیم نمی‌شوند از کاربست زور استفاده می‌کند.

وی گفت: بروز و ظهور وقایع در این زمان واقعیتی اجتناب‌ناپذیر در زندگی اجتماعی است که در ذات خود، بستر شکل‌گیری تهدید‌ها و فرصت‌هایی است که برحسب نوع، شدت و گستره محیط بروز آن می‌توان نظام مدیریت را در شرایط انجام ماموریت دچار مخاطره و دشواری کند.

مشاور عالی فرمانده ناجا یادآور شد: اصل مدیریت و هدایت در شرایط بحران دستیابی به راه حل معقول برای نظارت بر شرایط غیرعادی است به گونه‌ای که ارزش‌های اساسی نظام و منافع جامعه حفظ شده و دستخوش آسیب و تغییر نشود.

سردار منتظرالمهدی ادامه داد: در این بین با توجه به ابعاد محدودیت انسانی و تجهیزاتی در شرایط وقوع حادثه و پدیده‌ها که زمان اندک برای تصمیم‌گیری و واکنش، غافلگیری و محدودیت دسترسی به اطلاعات بر آن‌ها حاکم است مدیران باید در تشخیص و اتخاذ تصمیم و تدبیر دچار خطا و اشتباه نشوند و با استفاده در داده‌های موجود و تحلیل شرایط جاری و شناخت مولفه‌های اساسی در کاربست‌ها، مسیر درست جهت پیگیری و مقابله با حوادث و وقایع را پیگیری کنند.

وی با بیان این مطلب که در مواجهه با پدیده‌ها و حوادث در نظام جاری بر زندگی ما چهار عامل انسان، فرهنگ، جامعه و استراتژی، نقش اساسی در بروز، ظهور و مدیریت دارند، گفت: هر چه مدیران نسبت به این چهار عامل شناخت عمیق‌تری داشته باشند مدیریت آن‌ها در مواقع بحرانی از موفقیت بیشتری برخوردار است.

مشاور عالی فرمانده ناجا افزود: برای موفقیت به ظرافت باید با یک رویکرد نظام‌مند همواره به دنبال یافتن نشانه‌های اولیه خطر در اتفاق و پدیده‌هایی بالقوه بود تا بتوان در شرایط وقوع با کمترین خسارت آن را کنترل کرد و این ممکن نمی‌شود مگر اینکه مدیریت را در ظرافت‌های امروزی به ظرفیت‌های موجود درایت داده باشند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}