با کاشت ۱۳۰۰ اصله نهال:
شهردار منطقه۱۳ از اجرای طرح باغ راه با کاشت ۱۳۰۰ اصله نهال در محدوده بوستان جنگلی سرخه حصاردر حاشیه محوطه این بوستان از درب اول تا درب دوم آن خبر داد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۸
۰

اجرای طرح

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۳ ، مرتضی رحمان زاده، شهردار منطقه با اشاره به اجرای طرح "باغ راه "در بوستان جنگلی سرخه حصار گفت: این طرح با هدف حفظ محیط زیست ، جلوگیری از آلودگی هوا ، حفظ بافت طبیعی بوستان و بالا بردن روحیه نشاط و شادابی شهروندان از درب اول تا درب دوم بوستان جنگلی اجرایی شد .

 

اجرای طرح

به گفته وی در این طرح هزار و سیصد اصله نهال از نوع "زبان گنجشک "و "زیتون تلخ "در مسیری به متراژ ۱۵۰۰ متر کاشته شد.

با کاشت ۱۳۰۰ اصله نهال:
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۸
شهردار منطقه۱۳ از اجرای طرح باغ راه با کاشت ۱۳۰۰ اصله نهال در محدوده بوستان جنگلی سرخه حصاردر حاشیه محوطه این بوستان از درب اول تا درب دوم آن خبر داد.

اجرای طرح

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۳ ، مرتضی رحمان زاده، شهردار منطقه با اشاره به اجرای طرح "باغ راه "در بوستان جنگلی سرخه حصار گفت: این طرح با هدف حفظ محیط زیست ، جلوگیری از آلودگی هوا ، حفظ بافت طبیعی بوستان و بالا بردن روحیه نشاط و شادابی شهروندان از درب اول تا درب دوم بوستان جنگلی اجرایی شد .

 

اجرای طرح

به گفته وی در این طرح هزار و سیصد اصله نهال از نوع "زبان گنجشک "و "زیتون تلخ "در مسیری به متراژ ۱۵۰۰ متر کاشته شد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}