دروازه‌بان تیم ملی فوتبال، گفت: در صحنه پنالتی قبل از اینکه سردار آزمون به من چیزی بگوید تصمیمم را گرفته بودم که به کدام جهت شیرجه بزنم.
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۶
۰
علیرضا بیرانوند بعد از دیدار مقابل عمان در مصاحبه‌ای با سایت AFC در مورد پنالتی که در این بازی دریافت کرد، گفت: به تنها چیزی که فکر می‌کردم مردم عزیزم بودند و دوست داشتم آن‌ها را شاد کنم. وقتی وارد بازی‌های تک حذفی می‌شوید همه مردم مسابقات را نگاه می‌کنند و می‌دانستم در آن لحظه من را دعا می‌کنند. باید بیشتر تمرکز می‌کردم و خدا را شاکرم که توانستم به تیمم کمک و دل مردم را شاد کنم.

وی در مورد اینکه سردار آزمون به او اشاره کرد که به جناح راست شیرجه بزند، اظهار داشت: بله سردا به من اشاره کرد. البته من قبل از اینکه او بگوید تصمیم گرفته بودم. وقتی دیدم من این تصمیم را گرفتم و سردار هم می‌گوید آنطرف حرکت کنم حتما حکمتی وجود دارد به همین خاطر تصمیم را عملی کردم و خدا را شکر پنالتی را گرفتم.
دروازه‌بان تیم ملی فوتبال، گفت: در صحنه پنالتی قبل از اینکه سردار آزمون به من چیزی بگوید تصمیمم را گرفته بودم که به کدام جهت شیرجه بزنم.
علیرضا بیرانوند بعد از دیدار مقابل عمان در مصاحبه‌ای با سایت AFC در مورد پنالتی که در این بازی دریافت کرد، گفت: به تنها چیزی که فکر می‌کردم مردم عزیزم بودند و دوست داشتم آن‌ها را شاد کنم. وقتی وارد بازی‌های تک حذفی می‌شوید همه مردم مسابقات را نگاه می‌کنند و می‌دانستم در آن لحظه من را دعا می‌کنند. باید بیشتر تمرکز می‌کردم و خدا را شاکرم که توانستم به تیمم کمک و دل مردم را شاد کنم.

وی در مورد اینکه سردار آزمون به او اشاره کرد که به جناح راست شیرجه بزند، اظهار داشت: بله سردا به من اشاره کرد. البته من قبل از اینکه او بگوید تصمیم گرفته بودم. وقتی دیدم من این تصمیم را گرفتم و سردار هم می‌گوید آنطرف حرکت کنم حتما حکمتی وجود دارد به همین خاطر تصمیم را عملی کردم و خدا را شکر پنالتی را گرفتم.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}