پیشنهاد پارسینه
کمیسیون انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ۹ ولایت را پس از گذشت ۳ ماه از برگزاری این انتخابات اعلام کرد.
۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۵
۰
کمیسیون انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در ولایت‌های «پروان»، «سمنگان»، «لغمان»، «ارزگان»، «نیمروز»، «زابل»، «دایکندی»، «بامیان» و «جوزجان» را اعلام کرد.

نتایج نهایی این ولایت‌ها به شرح ذیل است:

ولایت نیمروز:

۱. فریده حمیدی ۶ هزار و ۳۳۶ رای

۲. گل احمد خان نورزاد ۵ هزار و ۸۱۲ رای

ولایت پروان:

۱. عبدالعزیز همایون هریرود ۱۴ هزار و ۶۹۰ رای

۲. میر رحمان رحمانی ۱۰ هزار و ۶۹۳ رای

۳. صدیق احمد عثمانی ۹ هزار و ۹۶۱ رای

۴. عبدالظاهر سالنگی ۹ هزار و ۳۲۹ رای

۵. ذکیه سنگین ۵ هزار و ۴۱۵ رای

۶. سامعه سادات ۲ هزار و ۹۰۰ رای

ولایت جوزجان:

۱. باتور دوستم ۲۰ هزار و ۴۵ رای

۲. بکتاش ایشچی ۶ هزار و ۸۱۸ رای

۳. محمد کریم جوزجانی ۴ هزار و ۱۵۹ رای

۴. عزیزالله الفتی ۳ هزار و ۵۱۵ رای

۵. حلیمه صدف رحیمی هزار و ۱۵۴ رای

ولایت بامیان:

۱. محمد رحیم علی یار ۱۰ هزار و ۵۲۹ رای

۲. ظهیرالدین جان آغا ۹ هزار و ۹۴۵ رای

۳. سیدمحمد جمال بهشتی ۹ هزار و ۲۱ رای

۴. نیکبخت فهیمی ۶ هزار و ۱۶۷ رای

ولایت دایکندی:

۱. سید محمد داوود ناصری ۱۳ هزار و ۵۵ رای

۲. ریحانه آزاد ۱۲ هزار و ۵۸۰ رای

۳. علی اکبر جمشیدی ۱۰ هزار و ۴۹۰ رای

۴. شیرین محسنی ۱۰ هزار و ۴۸۰ رای

ولایت سمنگان:

۱. حیات الله سمنگانی ۹ هزار و ۲۵۶ رای

۲. مخدوم ابدال الله محمدی ۹ هزار رای

۳. ضیا الدین ضیا ۶ هزار و ۲۶۱ رای

۴. محبوبه رحمت ۳ هزار ۱۶۴ رای

ولایت زابل:

۱. عبدالقادر فلانوال هزار و ۸۲۶ رای

۲. حمید الله توخی هزار و ۴۵۸ رای

۳. زهرا توخی ۴۲۸ رای

ولایت لغمان:

۱. عبدالمنیر تره خیل ۴ هزار و ۴۸ رای

۲. محمد رفیع مموزی ۳ هزار و ۲۱ رای

۳. محمد عالم ۲ هزار و ۸۸۴ رای

۴. زیفنون صافی هزار و ۷۸۷

ولایت ارزگان:

۱. بسم الله جان محمد هزار و ۴۲۰ رای

۲. قدرت الله رحیمی هزار و ۳۹۴ رای

۳. گلالی محمدی ۵۵۳ رای
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو