پیشنهاد پارسینه
«مت بورگس» عکاس استرالیایی عکس‌های فوق العاده زیبایی از اقیانوس گرفته است. همه این عکس‌ها در شبه‌جزیره مورنینگتون در استرالیا گرفته شده است.
۲۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۰
۰
«مت بورگس» عکاس استرالیایی عکس‌های فوق العاده زیبایی از اقیانوس گرفته است. همه این عکس‌ها در شبه‌جزیره مورنینگتون در استرالیا گرفته شده است. اقیانوس مکان شگفت انگیزی برای بسیاری از مردم است که می‌توان آرامش را در میان آشفتگی یافت.
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
 
تصاویر فوق العاده زیبای اقیانوس در سال ۲۰۱۸
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو