پیشنهاد پارسینه
موضوع حذف صفر‌ها از پول ملی، معمولا همزمان با ایام تورم انفجاری در کشور مطرح می‌شود. این همزمانی، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که حذف صفر‌ها راهی برای کنترل تورم است. تجربه بعضی کشور‌ها هم این ذهنیت را تقویت می‌کند.
۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۲
۰
حذف ۴ صفر از پول ملی، از آن دست موضوعاتی است که هرچند وقت یکبار سر از رسانه‌ها درمی‌آورد، مدتی نقل محافل می‌شود و بعد سر از صندوق خاطرات درمی‌آورد و مدت‌ها همانجا می‌ماند تا دوباره اتفاقی بیافتد و بهانه‌ای پیدا شود که بتواند به رسانه‌ها راه پیدا کند. تورم انفجاری امسال، یکی از همان بهانه‌هایی بود که دوباره پای صفر‌های پول ملی را به رسانه‌ها باز کرد. مثل همیشه، گمانه‌زنی‌های مختلفی هم با این خبر همراه شد؛ از تعداد صفر‌هایی که باید حذف شود و اسم واحد پول جدید و نحوه تعریف پول خرد و...

مهمترین وجه اشتراک موضوع مطرح شدن حذف صفر‌ها از پول ملی، همزمانی آن‌ها با ایام تورم انفجاری در کشور است. این همزمانی، خواه ناخواه این ذهنیت را ایجاد می‌کند که حذف صفر‌ها راهی برای کنترل تورم است. تجربه بعضی کشور‌ها هم نشان می‌دهد که حذف صفر با کنترل تورم همراه شده است.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو