پیشنهاد پارسینه
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشت: مشکلات ثبت سفارش برای واردات، بازرگانان را به حد جنون رسانده است؛ آنها امکان ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات ندارد.
۲۱ دی ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۹
۰

پدارم سطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال پیامی در صفحه مجازی خود نوشت: "مشکلات ثبت سفارش واردات بازرگانان را به حدجنون رسانده است. بازرگانان امکان ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات ندارند. سازمان صمت استانها بازرگانان را با مرکز پاسکاری می کنند. سلیقه بیداد می کند، شفاف سازی به حداقل رسیده، روابط بر ضوابط غلبه یافته و ناکارآمدی به اوج رسیده. وای برما !"

 

نائب رئیس اتاق بازرگانی: مشکلات ثبت سفارش بازرگانان را به حد جنون رسانده

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو