بدون آنکه تغییر خاصی در الگوی غذایی یا میزان فعالیت‌های روزانه‌تان اتفاق افتاده باشد، وزن کم کرده‌اید یا ناگهان روند افزایش وزنتان سرعت گرفته؟ این نشانه‌ها ممکن است حاکی از فعالیت نامتوازن غده تیروئید باشد.
۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۷
۰
 کم‌کاری غده تیروئید بر متابولیسم شما تاثیر می‌گذارد و باعث چاق شدنتان می‌شود و در مقابل، به‌خاطر پرکاری غده‌تیروئید ممکن است به سرعت وزن کم کنید.

فشارخون غیرطبیعی
هورمون تیروئید تاثیر مستقیمی بر فعالیت قلب شما می‌گذارد و اینکه تند یا آرام، خون را پمپاژ کند را تعیین می‌کند. اگر تیروئیدتان پُرکار باشد، قلبتان آرام‌تر از وضعیت طبیعی می‌تپد و فعالیت ارگان‌های دیگر بدنتان هم تحت‌تاثیر این اتفاق قرار می‌گیرد.

تغییر در فعالیت روده‌ها
یکی دیگر از ارگان‌های بدن که به‌خاطر پُرکاری تیروئید، فعالیتش کُند می‌شود، روده است. اگر به این مشکل دچار باشید، احتمالا برای اجابت مزاج باید دقایق بیشتری را در توالت بگذرانید.

خستگی مزمن

پُرکاری غده تیروئید، نای فعالیت کردن را از شما می‌گیرد. در چنین شرایطی میزان انرژی شما، متناسب با سطح فعالیت‌تان نخواهد بود. اگر پرکاری غده تیروئید داشته باشید، در همه ساعات کاری خسته خواهید بود و حتی استراحت کردن هم، خستگی را از بدنتان بیرون نخواهد برد. درد عضلانی و ضعف هم از دیگر عوارضی هستند که با پرکاری تیروئید ممکن است سراغ شما بیایند.

تغییرات خُلقی

پرکاری غده تیروئید بر عملکرد مغز شما و حالات روانی‌تان تاثیر می‌گذارد. افسردگی، یکی از عوارض شایع در میان این بیماران است. در چنین شرایطی درمان‌های روان‌شناختی و روان‌پزشکی، بدون برطرف‌کردن پرکاری غده تیروئید، اثر مورد انتظار را نخواهند داشت. از طرف دیگر، اگر تیروئیدتان پر کار باشد، ممکن است حافظه‌تان هم خوب کار نکند و احساس گیجی کنید.

شدید شدن قاعدگی
در دوره ماهیانه‌تان شدت خونریزی بیشتر از حد طبیعی شده؟ شاید شما هم دچار پرکاری تیروئید شده باشید. پرکاری تیروئید بر قدرت باروری شما هم اثر خواهد گذاشت و احتمال مادر شدنتان را کمتر خواهد کرد.

خشکی مو‌ها
پرکاری غده تیروئید بر وضعیت پوست و موی شما هم اثر خواهد گذاشت. خشکی پوست و مو، یکی از عوارض شایع این اختلال خواهد بود و اگر تیروئیدتان بیشتر از اندازه طبیعی کار کند، احتمالا ابرو‌ها و موهایتان نازک و کم جان هم خواهند شد.

www.womenshealthmag.com


بدون آنکه تغییر خاصی در الگوی غذایی یا میزان فعالیت‌های روزانه‌تان اتفاق افتاده باشد، وزن کم کرده‌اید یا ناگهان روند افزایش وزنتان سرعت گرفته؟ این نشانه‌ها ممکن است حاکی از فعالیت نامتوازن غده تیروئید باشد.
 کم‌کاری غده تیروئید بر متابولیسم شما تاثیر می‌گذارد و باعث چاق شدنتان می‌شود و در مقابل، به‌خاطر پرکاری غده‌تیروئید ممکن است به سرعت وزن کم کنید.

فشارخون غیرطبیعی
هورمون تیروئید تاثیر مستقیمی بر فعالیت قلب شما می‌گذارد و اینکه تند یا آرام، خون را پمپاژ کند را تعیین می‌کند. اگر تیروئیدتان پُرکار باشد، قلبتان آرام‌تر از وضعیت طبیعی می‌تپد و فعالیت ارگان‌های دیگر بدنتان هم تحت‌تاثیر این اتفاق قرار می‌گیرد.

تغییر در فعالیت روده‌ها
یکی دیگر از ارگان‌های بدن که به‌خاطر پُرکاری تیروئید، فعالیتش کُند می‌شود، روده است. اگر به این مشکل دچار باشید، احتمالا برای اجابت مزاج باید دقایق بیشتری را در توالت بگذرانید.

خستگی مزمن

پُرکاری غده تیروئید، نای فعالیت کردن را از شما می‌گیرد. در چنین شرایطی میزان انرژی شما، متناسب با سطح فعالیت‌تان نخواهد بود. اگر پرکاری غده تیروئید داشته باشید، در همه ساعات کاری خسته خواهید بود و حتی استراحت کردن هم، خستگی را از بدنتان بیرون نخواهد برد. درد عضلانی و ضعف هم از دیگر عوارضی هستند که با پرکاری تیروئید ممکن است سراغ شما بیایند.

تغییرات خُلقی

پرکاری غده تیروئید بر عملکرد مغز شما و حالات روانی‌تان تاثیر می‌گذارد. افسردگی، یکی از عوارض شایع در میان این بیماران است. در چنین شرایطی درمان‌های روان‌شناختی و روان‌پزشکی، بدون برطرف‌کردن پرکاری غده تیروئید، اثر مورد انتظار را نخواهند داشت. از طرف دیگر، اگر تیروئیدتان پر کار باشد، ممکن است حافظه‌تان هم خوب کار نکند و احساس گیجی کنید.

شدید شدن قاعدگی
در دوره ماهیانه‌تان شدت خونریزی بیشتر از حد طبیعی شده؟ شاید شما هم دچار پرکاری تیروئید شده باشید. پرکاری تیروئید بر قدرت باروری شما هم اثر خواهد گذاشت و احتمال مادر شدنتان را کمتر خواهد کرد.

خشکی مو‌ها
پرکاری غده تیروئید بر وضعیت پوست و موی شما هم اثر خواهد گذاشت. خشکی پوست و مو، یکی از عوارض شایع این اختلال خواهد بود و اگر تیروئیدتان بیشتر از اندازه طبیعی کار کند، احتمالا ابرو‌ها و موهایتان نازک و کم جان هم خواهند شد.

www.womenshealthmag.com


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید