پیشنهاد پارسینه
آخرین وضعیت ۱۴ شاخص کلیدی در کشور نشان از جمعیت حدود ۸۰ میلیونی، رشداقتصادی اندک اما مثبت و همچینین تورم حدود ۱۸ درصدی که در چندماه اخیر با رشد مواجه بوده است، دارد.
۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۱
۰
بررسی آمار‌های مربوط به شاخص‌های کلیدی گرچه با آمار‌های به روزی از سوی مرکز آمار در همه آن‌ها همراه نیست و برخی به حدودهفت سال پیش بر می‌گردد، اما در مجموع وضعیت کلی جامعه را تا حدی نشان می‌دهد.

این در حالی است که طبق آماری که مربوط به سرشماری سال ۱۳۹۵ است ایران حدود ۸۰ میلیون جمعیت داشته که نرخ رشد برای آن در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تا ۱.۲۴ درصد ثبت شده است. در جمعیت موجود حدود ۷۴ درصد شهرنشین بوده و بعد خانوار بین آن‌ها به ۳.۳ درصد می‌رسد.

در بین جمعیت ۸۰ میلیونی ایران امید به زندگی در بدو تولد بین مردان حدود ۷۲.۱ سال و بین زنان ۷۴.۶ سال است که البته این آمار به سال ۱۳۹۰ برمی‌گردد.

روند توزیع ثروت بین ایرانی‌ها ضریب جینی ۰.۳۹ را نشان می‌دهد. ضریب جینی که نشان دهنده نحوه توزیع درآمد در جامعه است، بین صفر و یک تغییر می‌کند و هر اندازه به صفر نزدیکتر باشد یعنی توزیع ثروت از برابری بیشتری برخوردار بوده و نابرابری‌ها کمتر است.

مرکز آمار از سال ۱۳۹۴ تا کنون آمار‌های مربوط به ضریب جینی را به روز نکرده است.

نرخ با سوادی بین جمعیت شش ساله و بیشتر به ۸۷.۶ درصد می‌رسد و آمار‌های سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت بین این گروه حدود ۴۵.۳ درصد بوده که تا کنون می‌تواند به بیش از این نرخ تغییر کرده باشد.

اما آمار‌های مربوط به وضعیت اقتصادی به روزتر است و از این حکایت دارد که در نیمه اول امسال رشد اقتصادی بدون محاسبه نفت به ۰.۳ درصد و با نفت به ۰.۴ درصد رسیده است.

آمار‌های مربوط به تورم نیز نشان از تورم حدود ۱۸ درصدی دارد. این در شرایطی است که تورم که سال گذشته را تک رقمی به پایان رساند در سال جاری و در جریان نوسان ارزی نتوانست در این مدار باقی مانده و در ماه‌های اخیر در مسیر افزایشی پیش رفت و تا آذرماه به ۱۸ درصد رسیده است.

آخرین وضعیت اشتغال در کشور نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از سه میلیون بیکار وجود دارد و نرخ بیکاری بین جمعیت موجود به ۱۱.۷ درصد در پایان پاییز سال جاری می‌رسد. نرخ رشد اقتصادی نیز ۰.۴ درصد گزارش شده است.

در روز‌های اخیر مرکز آمار توانسته بامصوبه‌ای در شورای آمار، خود را به تنها مرجع تولید و انتشار آمار‌های رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی “ تبدیل کند. ایندر حالی است که سال‌هاست مرکز آمار و بانک مرکزی در انتشار آمار با یکدیگر اختلاف نظر داشته و البته آمار‌های منتشره آن‌ها نیز همواره متفاوت از یکدیگر بوده است.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو