دو مرد درحال غذا خوردن از خود لایو می‌گیرند. گوشی تلفن همراه در دست یکی از آنهاست که بازوان برجسته و درشتش در تصویر پیداست و در پاسخ به یکی از مخاطبان لایوش که می‌پرسد «کجایی؟» می‌گوید «میخوای کجا باشم؟ زندان دیگه.» این فیلم که گویا در زندان قزل‌حصار گرفته شده، باعث حواشی بسیاری شده است.
۱۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۱
۰

حسین احمدی، وکیل دادگستری پیش از این به ایرنا درباره داشتن گوشی تلفن همراه در زندان و استفاده از آن از سوی زندانیان گفته بود: «از لحاظ قانونی تصریح و تعریف نشده است، اما با نگاه به فلسفه وجودی زندان، زندانی نباید از این امکان برخوردار باشد. متهم می‌تواند به واسطه تلفن عمومی با خارج تماس داشته باشد و این امر در زندان‌های کشور تعبیه شده است، به همین دلیل هم معمولا و عرفا همراه داشتن گوشی تلفن همراه در زندان ممنوع تلقی شده است.»

با این وجود، نه‌تن‌ها زندان‌های ایران که در بسیاری از کشور‌های جهان قاچاق گوشی تلفن همراه به زندان ازجمله اتفاقات رایج است: «در سال ۲۰۱۱، در زندان‌های انگلیس و ولز به‌طور متوسط ۹ سیم‌کارت و گوشی از هر ۱۰۰ زندانی کشف و ضبط شده است، ولی در سال ۲۰۱۷ به رقم ۱۸ عدد از هر ۱۰۰ زندانی رسیده است، یعنی از هر ۶زندانی یک نفر به گوشی تلفن همراه دسترسی دارد.»

درنهایت موبایل وارد زندان می‌شود
احمد افروز، کارشناس روابط عمومی سازمان زندان‌ها درباره چگونگی استفاده زندانیان از گوشی به «شهروند» می‌گوید: «فیلمی که از آن صحبت می‌کنید را ندیده‌ام، اما باید بدانید یکی از مواردی که درحال حاضر با آن روبه‌روییم این است که موبایل به طرق مختلف به زندان وارد می‌شود. هرچند متولیان زندان‌ها در بازدیدهایشان سعی می‌کنند با حضور موبایل و کسانی که آن را دارند، مقابله کنند، اما درنهایت موبایل وارد زندان می‌شود.»

او می‌گوید به گفته خود زندانیان قیمت داشتن موبایل در زندان بالاست و در نتیجه هرکسی نمی‌تواند موبایل داشته باشد و همین قیمت عامل کمیاب‌شدن موبایل در زندان شده است: «فارغ از این مورد باید توجه داشته باشید که در صورت وارد شدن موبایل به زندان استفاده از امکانات آن سخت نخواهد بود. درحال حاضر موبایل‌ها ماهواره‌ای کار می‌کنند و در نتیجه وقتی فردی در زندان موبایل داشته باشد، می‌تواند به اینترنت وصل شود و قاعدتا می‌تواند لایو هم بگیرد.»

افروز همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وجود امکانات ویژه برای افراد خاص می‌گوید: «ورود امکانات خاص برای افراد ویژه را با قاطعیت تکذیب می‌کنم. زندان خدمات عمومی دارد و فرقی ندارد که فرد اختلاسگر است، مشکل مهریه دارد یا .... همه از شرایط یکسانی برخوردارند، اما فرق افراد در موارد دیگر است. برای مثال وقتی فرد پولداری به زندان می‌افتد، می‌تواند برای خودش امکانات بهتری فراهم کند، یعنی از فروشگاه زندان برای خودش هرچه می‌خواهد خرید کند. در حقیقت این مورد به امکانات شخصی افراد مربوط است و غیر از این، امکانات خاص از این دست که در برخی از خبر‌ها و شایعه‌ها می‌شنویم، در اختیارشان قرار نمی‌گیرد.»

منبع: شهروند 

دو مرد درحال غذا خوردن از خود لایو می‌گیرند. گوشی تلفن همراه در دست یکی از آنهاست که بازوان برجسته و درشتش در تصویر پیداست و در پاسخ به یکی از مخاطبان لایوش که می‌پرسد «کجایی؟» می‌گوید «میخوای کجا باشم؟ زندان دیگه.» این فیلم که گویا در زندان قزل‌حصار گرفته شده، باعث حواشی بسیاری شده است.

حسین احمدی، وکیل دادگستری پیش از این به ایرنا درباره داشتن گوشی تلفن همراه در زندان و استفاده از آن از سوی زندانیان گفته بود: «از لحاظ قانونی تصریح و تعریف نشده است، اما با نگاه به فلسفه وجودی زندان، زندانی نباید از این امکان برخوردار باشد. متهم می‌تواند به واسطه تلفن عمومی با خارج تماس داشته باشد و این امر در زندان‌های کشور تعبیه شده است، به همین دلیل هم معمولا و عرفا همراه داشتن گوشی تلفن همراه در زندان ممنوع تلقی شده است.»

با این وجود، نه‌تن‌ها زندان‌های ایران که در بسیاری از کشور‌های جهان قاچاق گوشی تلفن همراه به زندان ازجمله اتفاقات رایج است: «در سال ۲۰۱۱، در زندان‌های انگلیس و ولز به‌طور متوسط ۹ سیم‌کارت و گوشی از هر ۱۰۰ زندانی کشف و ضبط شده است، ولی در سال ۲۰۱۷ به رقم ۱۸ عدد از هر ۱۰۰ زندانی رسیده است، یعنی از هر ۶زندانی یک نفر به گوشی تلفن همراه دسترسی دارد.»

درنهایت موبایل وارد زندان می‌شود
احمد افروز، کارشناس روابط عمومی سازمان زندان‌ها درباره چگونگی استفاده زندانیان از گوشی به «شهروند» می‌گوید: «فیلمی که از آن صحبت می‌کنید را ندیده‌ام، اما باید بدانید یکی از مواردی که درحال حاضر با آن روبه‌روییم این است که موبایل به طرق مختلف به زندان وارد می‌شود. هرچند متولیان زندان‌ها در بازدیدهایشان سعی می‌کنند با حضور موبایل و کسانی که آن را دارند، مقابله کنند، اما درنهایت موبایل وارد زندان می‌شود.»

او می‌گوید به گفته خود زندانیان قیمت داشتن موبایل در زندان بالاست و در نتیجه هرکسی نمی‌تواند موبایل داشته باشد و همین قیمت عامل کمیاب‌شدن موبایل در زندان شده است: «فارغ از این مورد باید توجه داشته باشید که در صورت وارد شدن موبایل به زندان استفاده از امکانات آن سخت نخواهد بود. درحال حاضر موبایل‌ها ماهواره‌ای کار می‌کنند و در نتیجه وقتی فردی در زندان موبایل داشته باشد، می‌تواند به اینترنت وصل شود و قاعدتا می‌تواند لایو هم بگیرد.»

افروز همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وجود امکانات ویژه برای افراد خاص می‌گوید: «ورود امکانات خاص برای افراد ویژه را با قاطعیت تکذیب می‌کنم. زندان خدمات عمومی دارد و فرقی ندارد که فرد اختلاسگر است، مشکل مهریه دارد یا .... همه از شرایط یکسانی برخوردارند، اما فرق افراد در موارد دیگر است. برای مثال وقتی فرد پولداری به زندان می‌افتد، می‌تواند برای خودش امکانات بهتری فراهم کند، یعنی از فروشگاه زندان برای خودش هرچه می‌خواهد خرید کند. در حقیقت این مورد به امکانات شخصی افراد مربوط است و غیر از این، امکانات خاص از این دست که در برخی از خبر‌ها و شایعه‌ها می‌شنویم، در اختیارشان قرار نمی‌گیرد.»

منبع: شهروند 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید