در واکنش به شرایط بد اقتصادی؛
نماینده مردم ارومیه با اعتراض به شرایط بد اقتصادی کشور گفت: با این اوضاع نیازی به امریکا و داعش نداریم.
۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۳
نماینده مردم ارومیه با اعتراض به شرایط بد اقتصادی کشور گفت: با این اوضاع نیازی به امریکا و داعش نداریم.
۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۳
۰