پیشنهاد پارسینه
نشنال جئوگرافیک در وصف تخت جمشید نوشته است: پارسه، شهر ایرانیان تا دور دست‌ها احترام برانگیز بود | هنر پرسپولیس در تبلیغات آن است و با آرزو‌ها همان بازی‌ای را می‌کند که با ترس می‌کند | این تصویر نخبگان است که دست در دست هم از پله‌ها صعود می‌کنند.
۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۰
۰
نشنال جئوگرافیک در وصف تخت جمشید نوشته است: پارسه، شهر ایرانیان تا دور دست‌ها احترام برانگیز بود | هنر پرسپولیس در تبلیغات آن است و با آرزو‌ها همان بازی‌ای را می‌کند که با ترس می‌کند | این تصویر نخبگان است که دست در دست هم از پله‌ها صعود می‌کنند.

تصاویر تخت جمشید در نشنال‌جئوگرافیک

پارسه، شهر ایرانیان تا دور دست‌ها احترام برانگیز بود
 
تصاویر تخت جمشید در نشنال‌جئوگرافیک

تصاویر تخت جمشید در نشنال‌جئوگرافیک
 
هنر پرسپولیس در تبلیغات آن است و با آرزو‌ها همان بازی‌ای را می‌کند که با ترس می‌کند
 
تصاویر تخت جمشید در نشنال‌جئوگرافیک

این تصویر نخبگان است که دست در دست هم از پله‌ها صعود می‌کنند
 
تصاویر تخت جمشید در نشنال‌جئوگرافیک

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو