پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا در اولین روز کاری خود، نخستین بیانیه‌اش را صادر کرد.
۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۳
۰

پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا در اولین بیانیه خود در نخستین روز آغاز به کارش اعلام کرد: تحت اوامر رئیس جمهور ترامپ بر صیانت از کشورمان متمرکز خواهیم ماند. احترام زیادی برای جیمز متیس (وزیر دفاع معزول آمریکا) قائل بوده و به عنوان معاون وی مدتی کار کردم.

سرپرست وزارت دفاع آمریکا ادامه داد: برای همکاری با فرماندهان نظامی و پرسنل وزارت دفاع در همه سطوح اعلام آمادگی می‌کنم.

این درحالیست که در پی استعفای جیمز متیس از وزارت دفاع آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا «پاتریک شاناهان» قائم مقام او را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرده بود.

پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا در اولین روز کاری خود، نخستین بیانیه‌اش را صادر کرد.

پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا در اولین بیانیه خود در نخستین روز آغاز به کارش اعلام کرد: تحت اوامر رئیس جمهور ترامپ بر صیانت از کشورمان متمرکز خواهیم ماند. احترام زیادی برای جیمز متیس (وزیر دفاع معزول آمریکا) قائل بوده و به عنوان معاون وی مدتی کار کردم.

سرپرست وزارت دفاع آمریکا ادامه داد: برای همکاری با فرماندهان نظامی و پرسنل وزارت دفاع در همه سطوح اعلام آمادگی می‌کنم.

این درحالیست که در پی استعفای جیمز متیس از وزارت دفاع آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا «پاتریک شاناهان» قائم مقام او را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرده بود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}