طبق جداول و جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده، خرید محصولات کشاورزی به منظور تنظیم بازار در نظر گرفته شده است.
۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۶
طبق جداول و جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده، خرید محصولات کشاورزی به منظور تنظیم بازار در نظر گرفته شده است.
۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۶
۰
جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال ۹۸ نشان از برنامه و فعالیت و بهای تمام شده محصول و خدمات در سال آینده است.

در بخشی از این پیوست، لایحه سال ۹۸، برنامه خرید محصولات کشاورزی و تنظیم بازار به همراه هزینه تمام شده و هدف کمی سال آینده مشخص شده است.

طبق جدول ذیل، ارقامی به لحاظ وزن و قمیت برای خرید تضمینی ذرت و جو و همچنین برای خرید تخم مرغ، کنجاله سویا، گوشت مرغ و جو مشاهده می‌شود.

برنامه دولت برای تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو