پیشنهاد پارسینه
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد گفت: افرادی که عضو هیات علمی بودند و در این حادثه مقصر شناخته شدند پرونده آنها به هیات انتظامی فرستاده شده است.
۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۹
۰
مجید مشکینی در حاشیه تجمع دانشجویان واحد علوم و تحقیقات به دلیل بروز حادثه واژگونی اتوبوس در این دانشگاه گفت: اولین جلسه کمیته ویژه بررسی حادثه واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد و در این جلسه ۵ نفر که قصور آن‌ها مشخص شد پرونده شان برای بررسی و اخراج ارسال شد.

وی افزود: آن‌هایی که عضو هیات علمی بودند به هیات انتظامی و آن‌هایی که کارمند بودند پرونده آن‌ها به هیات نظامی ارسال می‌شود تا در خصوص اخراج آن‌ها بررسی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد:در میان اخراج شده‌ها معاون دانشجویی واحد علوم و تحقیقات، مدیرکل دانشجویی واحد علوم و تحقیقات، معاون سابق مالی و اداری علوم و تحقیقات و مدیرکل اداری و مسئول ترابری که وظیفه نظارت بر فعالیت اتوبوس‌ها را داشت حضور داشتند.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو