پیشنهاد پارسینه
بارها به کسانی که در نزدیکی سوپرمارکتها مبادرت به پارک خودرو می کنند توصیه شده خودرو را روشن و یا با درهای باز، ترک نکنند. عاقبت باز بودن درهای خودرو و غفلت چند دقیقه ای صاحب خودرو در این فیلم به صورت واضح پیداست.
۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۴
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو