بطور سنتی زندگی جنسی فعال برای مردان تا ین ۵۰ و ۵۵ سالگی است و مردان بیش از ۶۵ در اغلب فرهنگ‌ها سالمند محسوب می‌شوند و در ذهن مردم دیگر زندگی جنسی‌ای برایشان وجود ندارد
۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹
۰

حتما شنیده اید که دود از کنده بلند می‌شود! ظاهرا این جمله در مورد رابطه جنسی در افراد مسن صدق می‌کند.

به طور سنتی زندگی جنسی فعال برای مردان تا ین ۵۰ و ۵۵ سالگی است و مردان بیش از ۶۵ در اغلب فرهنگ‌ها سالمند محسوب می‌شوند و در ذهن مردم دیگر زندگی جنسی‌ای برایشان وجود ندارد.

با افزایش سن توانایی، میل جنسی و البته قدرت فیزیکی برای رابطه جنسی کاهش پیدا می‌کند، ولی از بین نمی‌رود.

زنان بعد از ۶۵ سالگی با مشکلاتی از قبیل: خشکی بیش از حد واژن روبرو هستند و یائسگی باعث تحلیل رفتن بافت واژن می‌شود در نتیجه رابط هجنسی برایشان لذت کمتری داشته و حتی ممکن است با درد همراه باشد.

ولی یک زوج سالخورده برای رفع نیاز جنسی حتما نیاز به دخول ندارند و می‌توانند از بوسیدن و لمس و ماساژ یکدیگر لذت ببرند.

درست است که با افزایش سن تعداد رابطه جنسی کاهش پیدا می‌کند، ولی اغلب مردان و زنان بین ۵۰ تا ۸۰ سال هنوز اشتیاق برای رابطه جنسی را دارند.

نظرسنجی‌ای که توسط انجمن سالمندان در دانشگاه میشیگانروی ۱۰۰۲ سالمند بین ۶۵ تا ۸۵ درباره زندگی جنسیشان انجام شد نشان داد که ۴۰ درصد آن‌ها زندگی جنسی فعالی ذارند و در بینسه چهارم آن‌ها که رابطه‌ای عاشقانه داشتند، ۵۴ درصدشان فعالیت جنسی منظم داشتند.

این نظر سنجی تایید می‌کند که نیاز و علاقه به رابطه جنسی در سنخاصی متوقف نمی‌شود ضمن این که نشان داد سالمندانی که از نظرجسمی سالم هستند رابطه جنسی فعال تری دارند و اغلب آن‌ها بیشتر گیاهخواری می‌کنند و صبح زود از خواب بیدار می‌شوند.

۸۴ درصد مردان و ۶۹ درصد زنان سالمند شرکت کننده بیان کردندکه رابطه جنسی بخش مهمی از رابطه آن هاست.

البته علاقه به رابطه جنسی در مردان سالمند بسیار بیشتر از زنان بوده و نیمی از مردان شرکت کننده در نظر سنجی اعلام کرده بودند که علاقه بسیار زیادی به رابطه جنسی دارند در صورتی که فقط ۱۲ درصد از زنان از این توصیف استفاده کردند.

ضمن این که فعال بودن در رابطه جنسی در زنان ۳۱ درصد و در مردان ۵۱ درصد اعلام شده است.

ولی زمانی که صحبت از رضایت جنسی به میان می‌آیدرضایت جنسی اعلام شده از سوی زنان بسیار بیشتراز مردان است.

منبع: سیمرغ
بطور سنتی زندگی جنسی فعال برای مردان تا ین ۵۰ و ۵۵ سالگی است و مردان بیش از ۶۵ در اغلب فرهنگ‌ها سالمند محسوب می‌شوند و در ذهن مردم دیگر زندگی جنسی‌ای برایشان وجود ندارد

حتما شنیده اید که دود از کنده بلند می‌شود! ظاهرا این جمله در مورد رابطه جنسی در افراد مسن صدق می‌کند.

به طور سنتی زندگی جنسی فعال برای مردان تا ین ۵۰ و ۵۵ سالگی است و مردان بیش از ۶۵ در اغلب فرهنگ‌ها سالمند محسوب می‌شوند و در ذهن مردم دیگر زندگی جنسی‌ای برایشان وجود ندارد.

با افزایش سن توانایی، میل جنسی و البته قدرت فیزیکی برای رابطه جنسی کاهش پیدا می‌کند، ولی از بین نمی‌رود.

زنان بعد از ۶۵ سالگی با مشکلاتی از قبیل: خشکی بیش از حد واژن روبرو هستند و یائسگی باعث تحلیل رفتن بافت واژن می‌شود در نتیجه رابط هجنسی برایشان لذت کمتری داشته و حتی ممکن است با درد همراه باشد.

ولی یک زوج سالخورده برای رفع نیاز جنسی حتما نیاز به دخول ندارند و می‌توانند از بوسیدن و لمس و ماساژ یکدیگر لذت ببرند.

درست است که با افزایش سن تعداد رابطه جنسی کاهش پیدا می‌کند، ولی اغلب مردان و زنان بین ۵۰ تا ۸۰ سال هنوز اشتیاق برای رابطه جنسی را دارند.

نظرسنجی‌ای که توسط انجمن سالمندان در دانشگاه میشیگانروی ۱۰۰۲ سالمند بین ۶۵ تا ۸۵ درباره زندگی جنسیشان انجام شد نشان داد که ۴۰ درصد آن‌ها زندگی جنسی فعالی ذارند و در بینسه چهارم آن‌ها که رابطه‌ای عاشقانه داشتند، ۵۴ درصدشان فعالیت جنسی منظم داشتند.

این نظر سنجی تایید می‌کند که نیاز و علاقه به رابطه جنسی در سنخاصی متوقف نمی‌شود ضمن این که نشان داد سالمندانی که از نظرجسمی سالم هستند رابطه جنسی فعال تری دارند و اغلب آن‌ها بیشتر گیاهخواری می‌کنند و صبح زود از خواب بیدار می‌شوند.

۸۴ درصد مردان و ۶۹ درصد زنان سالمند شرکت کننده بیان کردندکه رابطه جنسی بخش مهمی از رابطه آن هاست.

البته علاقه به رابطه جنسی در مردان سالمند بسیار بیشتر از زنان بوده و نیمی از مردان شرکت کننده در نظر سنجی اعلام کرده بودند که علاقه بسیار زیادی به رابطه جنسی دارند در صورتی که فقط ۱۲ درصد از زنان از این توصیف استفاده کردند.

ضمن این که فعال بودن در رابطه جنسی در زنان ۳۱ درصد و در مردان ۵۱ درصد اعلام شده است.

ولی زمانی که صحبت از رضایت جنسی به میان می‌آیدرضایت جنسی اعلام شده از سوی زنان بسیار بیشتراز مردان است.

منبع: سیمرغ
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید