پیشنهاد پارسینه
امروزه یکی از اسباب بازی‌های پر کار برد و مفید برای بچه‌ها عروسک‌های قلاب بافی هستند با توجه به تنوع آن‌ها و قابل شستشو بودن اسباب بازی‌های مفیدی برای بچه‌ها هستند
۰۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۵
۰
امروزه یکی از اسباب بازی‌های پر کار برد و مفید برای بچه‌ها عروسک‌های قلاب بافی هستند با توجه به تنوع آن‌ها و قابل شستشو بودن اسباب بازی‌های مفیدی برای بچه‌ها هستند ما در وب سایت ایران بانو بیش از ۶۰ آموزش انواع مختلف عروسک‌های قلاب بافی و بافتنی را آموزش داده ایم امیدواریم که برایتانمفید باشد.

وسایل لازم :
کاموای سفید، رنگ بدن، زرد، سبز، آبی، نارنجی، قرمز، قهوه‌ای روشن، مشکی
یک جفت میل شماره ٢/۵یا٣
سوزن کاموا دوزی
پنبه قابل شستشو به مقدار لازم
پارچه جیر آبی و مشکی برای چشم‌ها
چسب مایع
مداد قرمز برای گونه‌ها
یک نوار باریک به طول ١۴و عرض ٢سانتی متر از پارچه سفید
(پاها، تنه و سر)
پای راست:
از لبه پایینی آن شروع کرده و با استفاده از کاموای مشکی، ٢۵دانه سر بندازید
راه اول:زیر بدین صورت که به هر دانه، ک. دانه اضافه کنید _۵٠دانه میشود
با یک راه رو شروع کرده و ۵راه ساده ببافید (ساده بافی راه رفت زیر و راه برگشت رو)
کاموای مشکی را پاره کرده و کاموای قرمز را وصل کنید و ۶راه ساده ببافید
کاموای قرمز را پاره کرده و کاموای آبی روشن را وصل کنید و ٢راه ساده ببافید
فرم دادن بالای پا
راه بعد:۵دانه زیر, (٢دانه را از زیر با هم یکی کنید) ١۶مرتبه تکرار کنید، ١٣دانه زیر ببافید ٣۴دانه میشود
راه بعد :رو
راه بعد:۴دانه زیر (٢دانه را با هم یکی کنید) ٩مرتبه تکرار شود، ١٢دانه زیر،٢۵دانه میشود
٢٩راه ساده ببافید ببافید سپس کاموا را پاره کرده دانه‌ها را روی یک میل نگه دارید
پای چپ
پای راست را تا آنجا که گفتم (کاموای آبی روشن راوصل کنید و ٢راه ساده ببافید)
ببافید
فرم دادن بالای پا راه بعد:١٣دانه زیر, (٢دانه را با هم یکی کنید) ١۶مرتبه تکرار کنید، ۵دانه زیر _٣۴دانه میشود
راه بعد:رو
راه بعد:١٢دانه زیر, (٢دانه را باهم یکی کنید) ٩مرتبه تکرار کنید، ۴دانه زیر _٢۵دانه میشود
٢٩راه ساده ببافید سپس کاموای آبی روشن را پاره کرده و کاموای زرد روشن را وصل کنید
تنه و سر
دانه‌های هر دو پا را به ترتیبی روی میل بندازید که ابتدا ٢۵دانه پای چپ سپس ٢۵دانه پای راست را با استفاده از کاموای زرد روشن ببافید ۵٠دانه میشود
١۵راه ساده ببافید
کاموای زرد روشن را پاره کرده و کاموای آبی راوصل کنید
١٨راه ساده ببافید
فرم دادن شانه‌ها
راه بعد:٧دانه زیر, (٢دانه را از زیر با هم یکی کنید) ۶مرتبه تکرار کنید، ١٢دانه زیر, (٢دانه را از زیر با هم یکی کنید) ۶مرتبه تکرار کنید، ٧دانه زیر _٣٨دانه میشود
راه بعد :رو
کاموای آبی را پاره کرده و کاموای کرم را وصل کنید ٢راه ساده ببافید
فرم دادن سر:
راه بعد:١٠دانه زیر، به هر ١٨دانه بعدی یک دانه اضافه کنید، ١٠دانه زیر _۵۶دانه میشود
٣۵راه ساده ببافید
فرم دادن بالای سر:
راه بعد: (٢دانه را از زیر با هم یکی کنید) تا آخر ٢٨دانه میشود
راه بعد :رو
راه بعد: (٢ دانه را از زیر با هم یکی کنید) تا آخر ١۴دانه میشود
دانه‌ها را به صورت شل جمع کنید

دوختن و کامل کردن پاها، تنه، سر
انتهای راه‌ها را بهم بدوزید، یک شکاف در درز تنه به جا بگذارید انتهای راه‌های هر پا را بهم بدوزید امتداد لبه سرانداخته پا‌ها را بهم بدوزید
طرف صحیح آن را در خارج قرار دهید از طریق شکاف موجود در درز تنه، کفش ها، پاها، تنه و بخش پایینی سر را پر از پنبه کنید شکاف را بدوزید
جهت فرم دادن گردن، دو رشته کاموای کرم از دانه‌های اولین راه بافت کرم عبور داده و محکم بکشید و گره بزنید
انتهای رشته کاموا را در بافت پنهان کنید
حال از بالای سر شرع به پنبه گذاشتن کنید بعد محکم کشید و جمع کنید
فرم دادن سر
راه بعد:١٠دانه زیر، به هر ١٨دانه بعدی یک دانه اضافه کنید، ١٠دانه زیر _۵۶دانه میشود
٣۵راه ساده ببافید
تزیینات لبه پایینی شورت (دو عدد تهیه گردد)
از لبه بالایی آن شروع کرده و با استفاده از کاموای زرد روشن ٢٨دانه سر بندازید
راه اول:زیر و بدین صورت که به هر دانه، یک دانه اضاف کنید ۵۶دانه میشود
راه دوم :یک دانه زیر, (یک عدد ژته، ٢دانه را با هم یکی کنید) تا یک دانه مانده به آخر، یک دانه زیر
(ژته:اضافه کردن)
٢راه مدابافی کنید سپس کور کنید
(مدابافی:همه رج‌ها از زیر یا همه رج‌ها از رو)

دوختن و وصل کردن آن
انتهای راه‌های هر نوار را بهم بدوزید. آن‌ها را به تن عروسک کنید. لبه سر انداخته آن‌ها را به اولین راه بافت زرد روشن بدوزید
بند روی کفش (دو عدد تهیه کنید)
با استفاده از کاموای قرمز، ٣۶دانه سر انداخته و ٢راه ساده ببافید سپس به صورت رو کور کنید
انتهای راه‌ها را بهم بدوزید و آن را دور مچ پای عروسک قرار دهید در حالیکه درز آن پشت پا قرار گیرد آن را در محل بدوزید
دامن عروسک بافتنی:
از لبه پایینی شروع کرده و با کاموای بنفش١٣٠دانه سر بندازید٢راه مدابافیکنید
بعد به ساده بافی ادامه داده و هر دو راه رنگ‌ها را به ترتیب زیر عوض کنید
آبی، سبز، زرد، نارنجی، قرمز، بنفش
این ترتیب رنگ‌ها را یکبار دیگر تکرار کنید سپس هر دو راه رنگ‌ها را به ترتیب زیر عوض کنید
آبی، سبز، زرد، نارنجی
راه بعد:با استفاده از کاموای قرمز (٢دانه را از زیر با هم یکی کنید) تا آخر ۶۵دانه

منبع: ایران بانو
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو