پیشنهاد پارسینه
شورای رقابت به شکایت تعدادی از داروسازان مبنی بر حذف بند ۴ ماده ۳ و ۴ آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها رای نداد.
۰۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۴
۰

پیش از این جمعی از داروسازان در اعتراض به "محدودیت‌ سرانه جمعیتی و رعایت حریم فاصله در تاسیس داروخانه‌ها" و همچنین "منحصر بودن تاسیس داروخانه‌ها به داروسازان"، از سازمان غذا و دارو به شورای رقابت شکایت کردند.

دکتر کیانوش جهانپور – سخنگوی سازمان غذا و دارو  از تصمیم اخیر شورای رقابت در خصوص این شکواییه خبر داد و گفت: در همین راستا شورای رقابت در تصمیم جلسه ۳۵۵ خود در عین آنکه تاکید کرده بر اساس فصل ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این شورا مرجع صالح برای تشخیص و رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی مصرح در قانون مزبور است، اما اذعان داشته که حذف مواد آیین نامه‌ها و سایر مقررات در زمره صلاحیت‌های ذاتی این شورا نیست.

وی گفت: در این تصمیم تاکید شده که هر چند شورای رقابت قبلا بر توقف اجرای مواد ۴ و ۱۵ آیین نامه تاسیس داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳ رای داده، اما این امر به معنای اختیار لغو مقررات مذکور نیست.

سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: شورای رقابت در این تصمیم خود تاکید کرده است که شکایت مطروحه مبنی بر لغو یا حذف بندها و مواد آیین نامه مذکور از صلاحیت این شورا خارج است.

در همین راستا، دکتر غلامرضا اصغری - رییس سازمان غذا و دارو در ابلاغیه‌ای خطاب به معاونان غذا و داروی سراسر کشور خواستار آن شده که استدلال‌های مطرح در متن تصمیم جلسه ۳۵۵ شورای رقابت، در موارد مشابه از سوی دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته و به منظور لحاظ در تصمیم‌گیری‌ مراجع رسیدگی کننده اعم از قضایی و شبه قضایی و پیگیری موضوع در پرونده‌های مشابه مورد نظر قرار گیرد.

رییس سازمان غذا و دارو در ابلاغیه خود خطاب به معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور آورده است:

«از جمله مواردی که در تصمیم صادره مورد تصریح قرار گرفته، عبارت است از:

- حذف مواد آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات جزئا یا کلا در زمره صلاحیت‌های ذاتی شورای رقابت نمی‌باشد.

- مصوبات شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای برخی مواد یا کل آیین‌نامه‌ها و ... به معنای اختیار لغو مقررات مذکور نیست.

- رسیدگی به شکایات مطروحه در خصوص لغو یا حذف بندها و مواد آیین‌نامه‌ها به اتفاق آرای اعضای شورای رقابت، صراحتا آن را خارج از صلاحیت ذاتی آن شورا اعلام داشته‌اند.»

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو