یکی از پزشکان بیمارستان محل بستری رئیس تشخیص مصلحت نظام گفت: آیت الله هاشمی شاهرودی در کما هستند و هنوز علائم حیاتی وی قطع نشده است.
۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۶
یکی از پزشکان بیمارستان محل بستری رئیس تشخیص مصلحت نظام گفت: آیت الله هاشمی شاهرودی در کما هستند و هنوز علائم حیاتی وی قطع نشده است.
۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۶
۰
یکی از پزشکان بیمارستان محل بستری آیت الله شاهرودی گفت: رئیس تشخیص مصلحت نظام در کما هستند و هنوز علائم حیاتی وی قطع نشده است.

وی افزود: در حال حاضر فشار خون آیت الله شاهرودی ۵ است و علائم حیاتی وجود دارد.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو