پیشنهاد پارسینه
کودک را با راه بردن روى پا خواباندن و تکان دادن نخوابانید. کودک را در تخت خود بخوابانید با این روش با أو یاد مى دهید که به تنهایى و بدون کمک بخوابد. نوزادان باید در اتاق مشترک باشند در این صورت کنترل نوزاد اسان تَر انجام مى شود گهواره باید نزدیک تخت پدر مادر باشد.
۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۷
۰
مونا احمدی روانشناس: کودک را با راه بردن روى پا خواباندن و تکان دادن نخوابانید. کودک را در تخت خود بخوابانید با این روش با أو یاد مى دهید که به تنهایى و بدون کمک بخوابد. نوزادان باید در اتاق مشترک باشند در این صورت کنترل نوزاد اسان تَر انجام مى شود گهواره باید نزدیک تخت پدر مادر باشد.

مراقب باشید کودک را روى پا تکان ندهید

وقتى کودک را به شدت تکان دهید حرکت مغز باعث پاره شدن عروق مغز مى شود. طبق تحقیقى در سال ۲۰۰۱ که پزشکان انگلیسى انجام دادند حتى یک تکان أرام مى تواند به مرکز تنفسى کودک أسیب برساند که در نهایت باعث مرگ کودک مى شود.

اگر کودک شما شب‌ها بیدار مى شود و شروع به گریه کردن مى کند سعى کنید با نوازش کردن أو را أرام کنید. اگر گریه کردن کودک ادامه داشت أو را در اغوش بگیرید و وقتى به خواب رفت دوباره در تخت خود بخوابانید.

موسیقى هنگام خواب

موسیقى مى تواند یکى از روش هاى بسیار مؤثر براى کودک شما باشد. شما مى توانید هنگام خوابیدن براى کودک موسیقى ارامى پخش کنید این روش به ارامش کودک کمک مى کند. حمام کردن قبل از خواب و خواندن کتاب با صداى أرام روش هاى دیگرى هستند.

کودکانى که زودتر مى خوابند طولانى تَر هم مى خوابند

کودک خود را زودتر به رختخواب ببرید کودک را تا دیر وقت نگه ندارید بر این باور که خسته مى شود و زود مى خوابد کودکى که بیش از حد خسته هست سخت تَر مى خوابد.

یک برنامه تهیه کنید

بسیارى از کودکان دوست دارند برایشان قبل از خواب کتاب بخوانید شما مى توانید عادت کتاب خواندن را از بچگى به کودک خود اموزش دهید. به کودک خود اجازه وقت گذرانى ندهید براى مثال شما ساعت هشت شب را براى خوابیدن تعیین کردید تایمر خود را سر ساعت هشت سِت مى کنید و نیم ساعت جلوتر اماده کتاب خواندن شدید سر ساعت که تامیر یا ساعت زنگ خورد کودک باید یاد بگیرد که وقت خواب است.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو