پیشنهاد پارسینه
از آسیب‌های بسیار جدی عشق‌های زودگذری که منجر به ازدواج می‌شود و زندگی را آشوب میکند، سوء‌ظن‌های مکرر در زندگی زناشویی می‌باشد. افرادی که به‌راحتی با یک لبخند و یا با یک گفت‌وگوی ساده در یک میهمانی و بدون هیچ پشتوانه‌ی منطقی، دل به هم می‌سپارند، پس از زمانی اندک بعد از ازدواج.
۰۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۲
۰

از آسیب‌های بسیار جدی عشق‌های زودگذری که منجر به ازدواج می‌شود و زندگی را آشوب میکند، سوء‌ظن‌های مکرر در زندگی زناشویی می‌باشد. افرادی که به‌راحتی با یک لبخند و یا با یک گفت‌وگوی ساده در یک میهمانی و بدون هیچ پشتوانه‌ی منطقی، دل به هم می‌سپارند، پس از زمانی اندک بعد از ازدواج.

دچار تردید می‌شوند که چنین فردی‌که به این راحتی با من بنای دوستی و محبت را گذاشت، ممکن است با فرد دیگری هم چنین بوده باشد و یا در آینده‌ای نزدیک، چنین رابطه‌ای را با دیگری داشته باشد؛ بنابراین، مدام دچار تردید و بدبینی نسبت به همسر شده و همیشه به دیده‌ی یک متهم به او می‌نگرد و همین سوء‌ظن‌های مکرر.

زندگی را آشفته و دچار بحران می‌کند. هر چه‌قدر یک خانم در ارتباط‌ها و محاوراتش با مردان غریبه، راحت‌تر باشد، به همان میزان، ارزش و قیمتش نزد آنان پایین‌تر می‌آید و فقط زیبایی‌های ظاهری آن زن برای آنان جلب توجه می‌کند و جوهر وجودی و ارزشی آن زن، مورد بی‌مهری قرار‌می‌گیرد. دختر خانم‌های عزیز تبیانی، یادتان باشد که‌: «مردان خوب و مهربان، دنبال تشکیل خانواده با دخترانی هستند که به‌راحتی در دسترس نباشند.»

منبع: ایران ناز
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو