پیشنهاد پارسینه
در این عکس عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدباقر حکیم و هاشمی شاهرودی دیده می شوند.
۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۷
۰

تصویری دیده نشده از حضور هاشمی شاهرودی در ستاد فرماندهی عملیات والفجر ۸

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو