پیشنهاد پارسینه
ساعات آخر شب، یک ساعت قبل از طلوع فجر توسّل به حضرت زهرا (علیه السلام): به جهت رحمت و مغفرت.
۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۴
۰


طبق روایات هر ساعت از شبانه روز متعلق به یکی از ائمه اطهار است که برای توسل به ایشان مناسب است این ساعات را بدانیم.

۱- ساعات آخر شب، یک ساعت قبل از طلوع فجر توسّل به حضرت زهرا (علیه السلام): به جهت رحمت و مغفرت.

۲- از طلوع فجر تا طلوع آفتاب، ساعت توسّل به جناب امیرالمؤمنین علی (علیه السلام): برای رفع ظلم، انتقام و دفع مکر.

۳- از طلوع آفتاب ساعت توسّل به امام حسن (علیه السلام): برای رفع ظلم، انتقام و دفع مکر.

۴- از ساعت سوّم، از تابش شعاع خورشید تا بلند شدن روز، مختص به امام حسین (علیه السلام): به جهت رحمت و مغفرت الهی.

۵- ساعت بعدی، از بلند شدن روز است تا زوال آفتاب، توسّل به امام سجّاد (علیه السلام): ایمنی یافتن از شرّ سلطان جائر و شیطان و معزز بودن در نظر سلطان.

۶- از اوّل زوال تا هشت رکعت نماز نافله ظهر، توسّل به امام باقر (علیه السلام): به جهت توفیق کسب علم و معرفت

۷- از چهار رکعت مانده به نماز ظهر تا وقت نماز ظهر، زمان توسّل به امام صادق (علیه السلام): به جهت توفیق یافتن بر وظایف و عبادات و اداء سُنن و ترک محرّمات.

۸- از ساعت هفتم و بعد از فارغ شدن از نماز ظهر تاچهار رکعت از نافله عصر، زمان توسّل به امام موسی بن جعفر (علیه السلام): برای شفای امراض وبیماری و دفع امراض باطنی و ظاهری.

۹- ساعت هشتم از چهار رکعت نافله عصر است تا فراغ از نافله عصر، توسّل به امام رضا (علیه السلام): برای سلامتی در سفر - چه دریا و چه خشکی - و رسیدن به وطن و خلاصی از غم و اندوه و غربت.

۱۰-از ساعت نهم بعد از فراغ از نماز عصر تا انقضای سه ربع، زمان توسّل به امام جواد (علیه السلام): برای یافتن گنج، قناعت و رسیدن به نعمت‌های پی در پی و توانگری و بخشش.

۱۱-ساعت دهم، از ابتدای ربع آخر روز است تا یک ساعت به زردی آفتاب که زمان توسّل به امام علی النقی (علیه السلام) است: از برای استعانت بر اداء حقوق اخوات از مؤمنین و مؤمنات و رد مظالم.

۱۲- قبل از زردی آفتاب زمان توسّل به امام حسن عسگری (علیه السلام): از برای درست شدن کار‌های دینی و دنیوی و غلط نشدن آن و مسرور بودن در همه اوقات.

۱۳- از زردی آفتاب تا غروب زمان توسّل به امام عصر (عجل الله تعالی فرجه شریف): به جهت پیروزی یافتن و ظفر بر اعداء در جنگ و ... و اداء قرض و روی نمودن فتوحات.

منابع:منتهی الآمال-جلاء العیون-جنات الخلود

yjc.ir
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو