پیشنهاد پارسینه
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی پیروزی، پاسداران، ولی عصر، حافظ، شهید زارعی و سولقان از تاریخ سوم دی ماه آغاز می‌شود.
۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۵
۰

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین درمرکز مخابرات پیروزی با پیش شماره‌های ۳۳۳۰ الی ۳۳۳۶، ۳۳۷۸، ۳۳۷۹، ۳۳۲۵، ۳۶۶۰ در محدوده خیابان‌های شکوفه، عزیزی، شهید باباخانی، شیخ الرئیس، شهید خوشرو، شهید امیدبیگی، شهید مفرح نژاد، شهید دومانلو و در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره‌های ۲۲۵۴ الی ۲۲۵۹، ۲۲۷۶ الی ۲۲۷۹، ۲۶۶۵ در محدوده خیابان‌های منظریه، ادیب، پیروز، برادران رحمانی و در مرکز مخابرات، ولی عصر با پیش شماره‌های ۷۷۵۰ الی ۷۷۵۳، ۷۷۶۰ الی ۷۷۶۸ در محدوده خیابان‌های شهید هوشنگی، شهید اعرابی، شهید مدنی، سلمان فارسی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است. همچنین در مرکز مخابرات حافظ با پیش شماره‌های ۶۶۷۰ الی ۶۶۷۶ در محدوده خیابان‌های جمهوری، حافظ و در مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره‌های ۴۴۱۰ الی ۴۴۱۷ در محدوده میدان دهکده المپیک اتوبان تهران – کرج، اتوبان آزادگان، بلوار دهکده به مدت ۳ روز دچار اختلال می‌شود.

بر اساس همین گزارش، اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات سولقان از ساعت ۲۴ به مدت ۵ ساعت دچار اختلال می‌شود.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو