الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران دخالت در انتصاب را دخالت در اجرا دانست و خلاف قانون عنوان کرد.
۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۲
الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران دخالت در انتصاب را دخالت در اجرا دانست و خلاف قانون عنوان کرد.
۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۲
۰
ارسال نظر