به گزارش پارسینه، دوچرخه سواری که بر اثر برخورد با درخت در شمال اسکاتلند به شدت مجروح شده بود، توسط سگهایش نجات یافت. سگها پس از جراحت و شکستگی استخوانهای دست صاحبش به طرف جاده رفته و با خود کمک آورده اند. این ویدیو در چند روز اخیر به شدت مورد استقبال کاربران قرار گرفته است.
۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۳
به گزارش پارسینه، دوچرخه سواری که بر اثر برخورد با درخت در شمال اسکاتلند به شدت مجروح شده بود، توسط سگهایش نجات یافت. سگها پس از جراحت و شکستگی استخوانهای دست صاحبش به طرف جاده رفته و با خود کمک آورده اند. این ویدیو در چند روز اخیر به شدت مورد استقبال کاربران قرار گرفته است.
۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۳
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو