همان طور که مسیحیت گسترش می‌یافت، مجموعه‌ای از کلیسا‌ها و معابد دیدنی در بالای کوه‌ها ساخته یا در دل صخره‌ها کنده شدند. برخی از آن‌ها هنوز هم استفاده می‌شوند. این کلیسا‌های باستانی اغلب در غیرممکن‌ترین مکان‌ها ساخته می‌شدند.
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۴
همان طور که مسیحیت گسترش می‌یافت، مجموعه‌ای از کلیسا‌ها و معابد دیدنی در بالای کوه‌ها ساخته یا در دل صخره‌ها کنده شدند. برخی از آن‌ها هنوز هم استفاده می‌شوند. این کلیسا‌های باستانی اغلب در غیرممکن‌ترین مکان‌ها ساخته می‌شدند.
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۴
۰
یکی از اولین ملت‌های جهان که مسیحیت را پذیرفت، پادشاهی باستانی اکسوم (بخشی از اتیوپی امروز) بود. وقتی در سال ۳۳۰ میلادی شاه ازنه بزرگ مسیحیت را دین رسمی کشور نامید و دستور داد باسیلیکای با ابهت سنت ماری را بسازند، جای پای این مذهب محکم شد.

کلیساهایی در غیرممکن‌ترین مکان‌ ها
 
تا قرن پنجم، نُه قدیس از سوریه، قسطنطنیه و جا‌های دیگر شروع به گسترش ایمان در اعماق حومه‌های کوهستانی کردند. این مبلغان در رشد اولیه مسیحیت در اتیوپی نقش کلیدی داشتند. آن‌ها کتاب مقدس و سایر متون مذهبی یونانی را برای مردم اتیوپی ترجمه می‌کردند تا کسانی که نمی‌توانستند یونانی بخوانند، با مسیحیت آشنا شوند.

کلیساهایی در غیرممکن‌ترین مکان‌ ها

همان طور که مسیحیت گسترش می‌یافت، مجموعه‌ای از کلیسا‌ها و معابد دیدنی در بالای کوه‌ها ساخته یا در دل صخره‌ها کنده شدند. برخی از آن‌ها هنوز هم استفاده می‌شوند. این کلیسا‌های باستانی اغلب در غیرممکن‌ترین مکان‌ها ساخته می‌شدند.

کلیساهایی در غیرممکن‌ترین مکان‌ ها

یک نمونه خوب از این کلیسا‌ها «آبونا یماتا گا» در شمال اتیوپی است. این کلیسای قرن پنجمی ۲۰۰ متر از زمین فاصله و در یک صخره مخروطی قرار دارد. برای رسیدن به آن باید بدون هیچ طناب کوهنوردی یا محافظی، از لبه‌های باریک صخره به آرامی حرکت کنید و از پل‌های زهوار در رفته عبور کنید. مرحله نهایی رسیدن به کلیسا، بالا رفتن از یک دیوار سنگی عمودی ۶ متری است. این کلیسا توسط ابونا یماتا ساخته شد، یکی از نه قدیسی که این نقطه را برای گوشه نشینی انتخاب کرد. برای رفتن به این کلیسا باید در ارتفاع ۲۰۰ متری از روی کنده‌هایی عبور کنید که در مسیرتان قرار دارند. زنگ کلیسا نیز در واقع دو سنگ است که در نیمه راه از یک کنده آویزان هستند.
 
کلیساهایی در غیرممکن‌ترین مکان‌ ها
 
کلیساهایی در غیرممکن‌ترین مکان‌ ها
 
کلیساهایی در غیرممکن‌ترین مکان‌ ها
 
کلیساهایی در غیرممکن‌ترین مکان‌ ها
 
کلیساهایی در غیرممکن‌ترین مکان‌ ها
 
منبع:برترین ها
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو