در تصویر زیر یلدای مرزداران غیور کشورمان را در سردشت، نقطه صفر مرزی، می‌بینید.
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۰
در تصویر زیر یلدای مرزداران غیور کشورمان را در سردشت، نقطه صفر مرزی، می‌بینید.
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۰
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو