چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما گفت: جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا سرانجام از دولت دونالد ترامپ جدا شد، چون غیر از استعفا چاره دیگری نداشت.
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۸
چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما گفت: جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا سرانجام از دولت دونالد ترامپ جدا شد، چون غیر از استعفا چاره دیگری نداشت.
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۸
۰

چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما گفت: «جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا سرانجام از دولت دونالد ترامپ جدا شد، چون غیر از استعفا چاره دیگری نداشت.»

هیگل گفت: «ماتیس دیگر نمی توانست بماند و تلاش کند بر ترامپ و تصمیمات او تاثیر بگذارد زیرا نفوذ او کاملا از بین رفته بود.»

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو