رییس کمیته بودجه شورا تاکید کرد:
مجید فراهانی در بازدیدی از آماده سازی برنامه یلدای سپید در ایستگاههای مترو گفت: فضاهای ایستگاهی مترو فرصتی برای ارائه برنامه های فرهنگی و اجتماعی در مناسبهای آیینی، مذهبی و ملی به مردم دارند.
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۶
مجید فراهانی در بازدیدی از آماده سازی برنامه یلدای سپید در ایستگاههای مترو گفت: فضاهای ایستگاهی مترو فرصتی برای ارائه برنامه های فرهنگی و اجتماعی در مناسبهای آیینی، مذهبی و ملی به مردم دارند.
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۶
۰

 

مجید فراهانی در بازدیدی از آماده سازی برنامه یلدای سپید گفت: برنامه "یلدای سپید" در ایستگاه مترو امام خمینی برگزار شد که سر زده از نحوه برگزاری این مراسم دیدن کردم خدا رو شکر از سال 95که استارت یلدا سپید در ایستگاههای مترو زده شد استقبال بسیار خوبی از آنها از سوی مسافران شده است.

 

وی در ادامه تاکید کرد: ایستگاههای مترو فضای خوبی به غیر از عبور و سوار شدن به قطار برای ارائه بسیاری از خدمات فرهنگی و اجتماعی در مناسبهای آیینی، مذهبی و ملی به مردم دارند.

 

رییس کمیته بودجه شورا اظهار داشت: در حال حاضر بیش از دو ملیلون نفر در ایستگاههای مترو تردد دارند که ظرفیت خوبی برای ارائه و آموزش فرهنگی و اجتماعی است.

 

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو