وزیر دفاع گفت: در آینده خبر‌های خوبی از پیشرفت‎های وزارت دفاع در حوزه صنایع الکترونیک اعلام می‌کنیم.
۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۰
۰
امیر سرتیپ «امیر حاتمی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در جمع مدیران و متخصصین صنایع الکترواپتیک شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع در اصفهان با تاکید بر توجه ویژه به نیاز‌ها و درخواست‌های تکنولوژیکی نیرو‌های مسلح اظهار داشت: توجه به فرایند‌های نوآورانه، مهندسی سیستم، مدیریت دانش، استاندارد سازی و تضمین‌های کیفیت را ازاولویت‌های پیش برندگی صنعت دفاعی در شرایط تحریم دانست.

وی ادامه داد: با توانمندی، ظرفیت‌های فوق العاده‌ای و زیر ساخت‌های فناورانه در شرکت صنایع الکترونیک و صنایع الکترواپتیک اصفهان خواهیم توانست بطور جامعی نیاز‌های به روز نیرو‌های مسلح را در حوزه‌های الکترواپتیکی، لیزری و تجهیزات پزشکی بدون نیاز به خارج از کشور پاسخ دهیم.

وزیر دفاع قدرت و اقتدار دفاعی کشور را مرهون آگاهی و بصیرت ملت بزرگ ایران اسلامی، تدابیر فرمانده معظم کل قوا، حمایت‌های دولت و تلاش و مجاهدت‌های رزمندگان نیرو‌های مسلح و متخصصان صنعت دفاعی دانست و افزود: امروز صنایع دفاعی به عنوان پیشران صنعت کشور نماد خود باوری و اتکا به ظرفیت‌های داخلی است.

سرتیپ حاتمی پیشرفت‎های چشمگیر در حوزه‎های مختلف بویژه الکترونیک و اپتیک در وزارت دفاع را مرهون تفکر انقلابی، جهادی و جوان‌گرایی عنوان و بیان کرد: در آینده خبر‌های بسیار خوبی را از پیشرفت‎های صنایع الکترونیک وزارت دفاع به استحضار ملت عزیز و سربلندمان خواهیم رساند.
وزیر دفاع گفت: در آینده خبر‌های خوبی از پیشرفت‎های وزارت دفاع در حوزه صنایع الکترونیک اعلام می‌کنیم.
امیر سرتیپ «امیر حاتمی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در جمع مدیران و متخصصین صنایع الکترواپتیک شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع در اصفهان با تاکید بر توجه ویژه به نیاز‌ها و درخواست‌های تکنولوژیکی نیرو‌های مسلح اظهار داشت: توجه به فرایند‌های نوآورانه، مهندسی سیستم، مدیریت دانش، استاندارد سازی و تضمین‌های کیفیت را ازاولویت‌های پیش برندگی صنعت دفاعی در شرایط تحریم دانست.

وی ادامه داد: با توانمندی، ظرفیت‌های فوق العاده‌ای و زیر ساخت‌های فناورانه در شرکت صنایع الکترونیک و صنایع الکترواپتیک اصفهان خواهیم توانست بطور جامعی نیاز‌های به روز نیرو‌های مسلح را در حوزه‌های الکترواپتیکی، لیزری و تجهیزات پزشکی بدون نیاز به خارج از کشور پاسخ دهیم.

وزیر دفاع قدرت و اقتدار دفاعی کشور را مرهون آگاهی و بصیرت ملت بزرگ ایران اسلامی، تدابیر فرمانده معظم کل قوا، حمایت‌های دولت و تلاش و مجاهدت‌های رزمندگان نیرو‌های مسلح و متخصصان صنعت دفاعی دانست و افزود: امروز صنایع دفاعی به عنوان پیشران صنعت کشور نماد خود باوری و اتکا به ظرفیت‌های داخلی است.

سرتیپ حاتمی پیشرفت‎های چشمگیر در حوزه‎های مختلف بویژه الکترونیک و اپتیک در وزارت دفاع را مرهون تفکر انقلابی، جهادی و جوان‌گرایی عنوان و بیان کرد: در آینده خبر‌های بسیار خوبی را از پیشرفت‎های صنایع الکترونیک وزارت دفاع به استحضار ملت عزیز و سربلندمان خواهیم رساند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید