پیشنهاد پارسینه
طبق گزارش عملکرد هفت ماهه بودجه سال ۹۷، کارکنان بخش عمومی ۲۹۴۰ میلیارد تومان و کارکنان بخش خصوصی ۳۰۸۰ میلیارد تومان مالیات حقوق خود را پرداخت کردند.
۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۰
۰
براساس عملکرد دخل و خرج بودجه دولت در ۷ ماه سال ۹۷، بالغ بر ۱۰ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان مالیات بر درآمد وصول شد؛ این نوع مالیات شامل مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی، بخش عمومی، مشاغل، مستقلات و متفرقه درآمد است.

طبق گزارش بانک مرکزی، مالیات بر درآمد‌ها ۱۶.۵ درصد نسبت به عمکرد (۸۹۷۰ میلیارد تومانی) هفت ماهه ۹۶ رشد کرده است. مصوب ۷ ماهه ۱۱ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان بوده و در مجموع در ۱۲ ماه امسال باید ۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مصوب شود.

در این مدت کارکنان بخش عمومی ۲۹۴۰ میلیارد تومان و کارکنان بخش خصوصی ۳۰۸۰ میلیارد تومان به ترتیب با رشد ۲.۵ درصد و ۱۵ درصد مالیات حقوق خود را پرداخت کردند.

صاحبان مشاغل نیز ۲۴.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ با رقم ۳۵۹۰ میلیارد تومان مالیات دادند. در این مدت مالیات مستقلات با رشد ۳۸.۸ درصدی به ۷۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو