وزیر علوم دولت نهم در گفتگوی جذاب و دیدنی با تلویزیون پارسینه از حذف کنکور تا مقایسه دو دولت احمدی نژاد و روحانی سخن گفت.
۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۲
۰

بخش اول گفتگوی محمد مهدی زاهدی با تلویزیون پارسینه

 
بخش دوم گفتگو با محمد مهدی زاهدی با تلویزیون پارسینه
 
وزیر علوم دولت نهم در گفتگوی جذاب و دیدنی با تلویزیون پارسینه از حذف کنکور تا مقایسه دو دولت احمدی نژاد و روحانی سخن گفت.

بخش اول گفتگوی محمد مهدی زاهدی با تلویزیون پارسینه

 
بخش دوم گفتگو با محمد مهدی زاهدی با تلویزیون پارسینه
 
ارسال نظر