این ویدیوی صامت که در سال ۱۹۳۲ ضبط شده مردی را نشان می‌دهد که در حال آزمایش نمونه‌های اولیه شیشه ضد گلوله است. او برای نمایش اطمینان از کیفیت محصول خویش، گلوله را به سمت همسر خود که شیشه را جلوی صورتش گرفته شلیک می‌کند.
۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۷
این ویدیوی صامت که در سال ۱۹۳۲ ضبط شده مردی را نشان می‌دهد که در حال آزمایش نمونه‌های اولیه شیشه ضد گلوله است. او برای نمایش اطمینان از کیفیت محصول خویش، گلوله را به سمت همسر خود که شیشه را جلوی صورتش گرفته شلیک می‌کند.
۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۷
۰