دژ قهقهه یا قاه‌قاه قالاسی به دلیل اینکه محل زندانی شدن افراد سیاسی مهمی از جمله شاهزادگان صفوی در گذشته بوده است در تاریخ شهرت بسیاری دارد.
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۰
۰
دژ قهقهه یا قاه‌قاه قالاسی در ۸۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان مشکین شهر در بخش مرادلو، ما بین روستای گنچویه و قره آغاج کلان از توابع این شهرستان واقع شده است.

دژی که شاهزادگان صفوی را در آن زندانی می‌کردند! +تصاویر

این دژ به دلیل اینکه محل زندانی شدن افراد سیاسی مهمی از جمله شاهزادگان صفوی در گذشته بوده‌است در تاریخ شهرت بسیاری دارد.

قهقهه از لحاظ لغوی به معنای آواز بلند در خنده و همچنین به معنای آواز کبک است.

دژی که شاهزادگان صفوی را در آن زندانی می‌کردند! +تصاویر

این بنا در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۱ تحت شماره ۶۱۹۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

طبق تحقیقات باستان‌شناسی به عمل آمده استقرار در این قلعه به دوران قبل از اسلام می‌رسد و در زمان بابک و صفویه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و سال‌ها به عنوان خزانه سلطنتی و مهم‌ترین زندان مورد استفاده قرار گرفته است.

دژی که شاهزادگان صفوی را در آن زندانی می‌کردند! +تصاویر

این قلعه در تپه‌سنگی به ارتفاع تقریبی ۳۰۰ متر از زمین‌های اطراف قرار داشته و اطراف آن را با حصار مستحکم و غیرقابل نفوذ احداث نموده‌اند که با گذشت سالیان دراز هم اکنون نیز ورود به آن تقریباً غیرممکن بوده و فقط در شرایط جوی مناسب امکان‌پذیر است.

دژی که شاهزادگان صفوی را در آن زندانی می‌کردند! +تصاویر

سطح قلعه حدود ۵ هکتار (۱۰۰×۵۰۰) و اختلاف سطح در سطح فوقانی قلعه کمتر از ۳۰ متر است.

مهمترین زندانی قلعه قهقهه اسماعیل میرزا فرزند شاه تهماسب یکم صفوی است یا به عبارت دیگر شاه اسماعیل دوم دومین پسر ارشد شاه تهماسب یکم سلطان قزلباش‌ها است.

از دیگر زندانیان مشهور این دژ، خان احمد خان امیر گیلان بود که در سال ۹۷۵ ق. بر اثر شورش دستگیر و در زندان قهقهه زندانی شد.

منبع: میزان
دژ قهقهه یا قاه‌قاه قالاسی به دلیل اینکه محل زندانی شدن افراد سیاسی مهمی از جمله شاهزادگان صفوی در گذشته بوده است در تاریخ شهرت بسیاری دارد.
دژ قهقهه یا قاه‌قاه قالاسی در ۸۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان مشکین شهر در بخش مرادلو، ما بین روستای گنچویه و قره آغاج کلان از توابع این شهرستان واقع شده است.

دژی که شاهزادگان صفوی را در آن زندانی می‌کردند! +تصاویر

این دژ به دلیل اینکه محل زندانی شدن افراد سیاسی مهمی از جمله شاهزادگان صفوی در گذشته بوده‌است در تاریخ شهرت بسیاری دارد.

قهقهه از لحاظ لغوی به معنای آواز بلند در خنده و همچنین به معنای آواز کبک است.

دژی که شاهزادگان صفوی را در آن زندانی می‌کردند! +تصاویر

این بنا در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۱ تحت شماره ۶۱۹۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

طبق تحقیقات باستان‌شناسی به عمل آمده استقرار در این قلعه به دوران قبل از اسلام می‌رسد و در زمان بابک و صفویه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و سال‌ها به عنوان خزانه سلطنتی و مهم‌ترین زندان مورد استفاده قرار گرفته است.

دژی که شاهزادگان صفوی را در آن زندانی می‌کردند! +تصاویر

این قلعه در تپه‌سنگی به ارتفاع تقریبی ۳۰۰ متر از زمین‌های اطراف قرار داشته و اطراف آن را با حصار مستحکم و غیرقابل نفوذ احداث نموده‌اند که با گذشت سالیان دراز هم اکنون نیز ورود به آن تقریباً غیرممکن بوده و فقط در شرایط جوی مناسب امکان‌پذیر است.

دژی که شاهزادگان صفوی را در آن زندانی می‌کردند! +تصاویر

سطح قلعه حدود ۵ هکتار (۱۰۰×۵۰۰) و اختلاف سطح در سطح فوقانی قلعه کمتر از ۳۰ متر است.

مهمترین زندانی قلعه قهقهه اسماعیل میرزا فرزند شاه تهماسب یکم صفوی است یا به عبارت دیگر شاه اسماعیل دوم دومین پسر ارشد شاه تهماسب یکم سلطان قزلباش‌ها است.

از دیگر زندانیان مشهور این دژ، خان احمد خان امیر گیلان بود که در سال ۹۷۵ ق. بر اثر شورش دستگیر و در زندان قهقهه زندانی شد.

منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید