رئیس هیأت مدیره شستا گفت: در حال حاضر به نظر می‌رسد گروه‌های فقیر و آسیب‌پذیر بیشتر شده‌اند، زمانی دو دهک جامعه آسیب‌پذیر بود، اما امروز هزینه‌های زندگی بیشتر شده و شمار این دهک‌ها افزایش یافته است.
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۹
۰
ترکان در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شستا گفت: در شرایط اقتصادی حاضر که تحریم‌ها را تجربه می‌کنیم، گروه‌های فقیر و آسیب‌پذیر بیشتر شده‌اند، اگر زمانی دو دهک آسیب‌پذیر بود، امروز شمار زیادی را می‌بینیم که هزینه‌های زندگی‌شان بیشتر شده است.

وی ادامه داد: وزارت رفاه علاوه بر اینکه به دنبال تنظیم بازار کار است، باید از طریق سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی، آسیب‌های اجتماعی ناشی از این شرایط اقتصادی را جبران کند.

رئیس هیأت مدیره شستا گفت: تأمین اجتماعی ۴۲ میلیون نفر را تحت پوشش دارد و بار عمده بیمه برعهده وزارت رفاه است، هر چند که درمان با وزارت بهداشت است و این در حالی است که و زارت بهداشت درمان گرانتری دارد و شاید تأمین اجتماعی بتواند این بار را سبک‌تر کرده و آرامش بیشتری را به جامعه تزریق کند.

ترکان گفت:‌یک سوم از جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی متوجه خدمات درمانی و دوسوم متوجه بیمه است و درمانگری ما باید جدا از بیمه‌گری معرفی شود، کما اینکه پرداختن به حق و حقوق افراد در دوره‌های گذشته نیز با جدیت دنبال شده است تا آرامش جمعیت تحت پوشش حفظ شود.

وی افزود: از مدیرعامل جدید شستا می‌خواهیم گزارشی آماده کند و بیان کند که امروز چه چیزی را تحویل گرفته است تا نقطه آغاز فعالیت‌ها مشخص شود، همچنین تدابیر وزیر رفاه را در زمینه عملکرد بهتر شستا پذیرا هستیم تا براساس آن برنامه عملیاتی خود را برنامه‌ریزی کنیم.
رئیس هیأت مدیره شستا گفت: در حال حاضر به نظر می‌رسد گروه‌های فقیر و آسیب‌پذیر بیشتر شده‌اند، زمانی دو دهک جامعه آسیب‌پذیر بود، اما امروز هزینه‌های زندگی بیشتر شده و شمار این دهک‌ها افزایش یافته است.
ترکان در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شستا گفت: در شرایط اقتصادی حاضر که تحریم‌ها را تجربه می‌کنیم، گروه‌های فقیر و آسیب‌پذیر بیشتر شده‌اند، اگر زمانی دو دهک آسیب‌پذیر بود، امروز شمار زیادی را می‌بینیم که هزینه‌های زندگی‌شان بیشتر شده است.

وی ادامه داد: وزارت رفاه علاوه بر اینکه به دنبال تنظیم بازار کار است، باید از طریق سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی، آسیب‌های اجتماعی ناشی از این شرایط اقتصادی را جبران کند.

رئیس هیأت مدیره شستا گفت: تأمین اجتماعی ۴۲ میلیون نفر را تحت پوشش دارد و بار عمده بیمه برعهده وزارت رفاه است، هر چند که درمان با وزارت بهداشت است و این در حالی است که و زارت بهداشت درمان گرانتری دارد و شاید تأمین اجتماعی بتواند این بار را سبک‌تر کرده و آرامش بیشتری را به جامعه تزریق کند.

ترکان گفت:‌یک سوم از جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی متوجه خدمات درمانی و دوسوم متوجه بیمه است و درمانگری ما باید جدا از بیمه‌گری معرفی شود، کما اینکه پرداختن به حق و حقوق افراد در دوره‌های گذشته نیز با جدیت دنبال شده است تا آرامش جمعیت تحت پوشش حفظ شود.

وی افزود: از مدیرعامل جدید شستا می‌خواهیم گزارشی آماده کند و بیان کند که امروز چه چیزی را تحویل گرفته است تا نقطه آغاز فعالیت‌ها مشخص شود، همچنین تدابیر وزیر رفاه را در زمینه عملکرد بهتر شستا پذیرا هستیم تا براساس آن برنامه عملیاتی خود را برنامه‌ریزی کنیم.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}