پیشنهاد پارسینه
زنان خانواده سلطنتی از نظر مد و استایل مورد توجه رسانه‌ها و مردم هستند، بنابراین برای مدل‌های لباس شان اهمیت زیادی قائل اند. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به کلکسیونی از مدل‌های کلاهی که زنان خانواده سلطنتی در مراسم‌های مختلف در سال ۲۰۱۸ روی سر گذاشته اند.
۱۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۵
۰
زنان خانواده سلطنتی از دوشس کورنوال گرفته تا کیت میدلتون و مگان مارکل از نظر مد و استایل به شدت مورد توجه رسانه‌ها و مردم هستند، بنابراین برای مدل‌های لباس شان اهمیت بسیار زیادی قائل اند. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به کلکسیونی از مدل‌های کلاهی که زنان خانواده سلطنتی در مراسم‌های مختلف در سال ۲۰۱۸ روی سر گذاشته اند.

کیت میدلتون

زیباترین مدل کلاه‌های زنانه خانواده سلطنتی در ۲۰۱۸

شاهدخت یوژنی یورک

زیباترین مدل کلاه‌های زنانه خانواده سلطنتی در ۲۰۱۸

کامیلا، دوشس کورنوال

زیباترین مدل کلاه‌های زنانه خانواده سلطنتی در ۲۰۱۸

کیت مدیلتون

زیباترین مدل کلاه‌های زنانه خانواده سلطنتی در ۲۰۱۸

کیت مدیلتون

زیباترین مدل کلاه‌های زنانه خانواده سلطنتی در ۲۰۱۸

مگان مارکل

زیباترین مدل کلاه‌های زنانه خانواده سلطنتی در ۲۰۱۸

ملکه الیزابت

زیباترین مدل کلاه‌های زنانه خانواده سلطنتی در ۲۰۱۸

شاهدخت بئاتریس یورک

زیباترین مدل کلاه‌های زنانه خانواده سلطنتی در ۲۰۱۸

ملکه الیزابت

زیباترین مدل کلاه‌های زنانه خانواده سلطنتی در ۲۰۱۸

ملکه الیزابت

زیباترین مدل کلاه‌های زنانه خانواده سلطنتی در ۲۰۱۸

زارا فیلیپس

زیباترین مدل کلاه‌های زنانه خانواده سلطنتی در ۲۰۱۸

کیت میدلتون

زیباترین مدل کلاه‌های زنانه خانواده سلطنتی در ۲۰۱۸

کامیلا، دوشس کورنوال

زیباترین مدل کلاه‌های زنانه خانواده سلطنتی در ۲۰۱۸

شاهدخت آن

زیباترین مدل کلاه‌های زنانه خانواده سلطنتی در ۲۰۱۸

ملکه الیزابت

زیباترین مدل کلاه‌های زنانه خانواده سلطنتی در ۲۰۱۸

مگان مارکل

زیباترین مدل کلاه‌های زنانه خانواده سلطنتی در ۲۰۱۸

کامیلا، دوشس کورنوال

زیباترین مدل کلاه‌های زنانه خانواده سلطنتی در ۲۰۱۸

مگان مارکل

زیباترین مدل کلاه‌های زنانه خانواده سلطنتی در ۲۰۱۸

مگان مارکل

زیباترین مدل کلاه‌های زنانه خانواده سلطنتی در ۲۰۱۸
 
منبع:برترین ها
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو