ناسا برای نخستین بار صداهای ضبط شده در مریخ را منتشر کرد.
۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۲
ناسا برای نخستین بار صداهای ضبط شده در مریخ را منتشر کرد.
۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۲
۰

در ۲۰ ثانیه اول این ویدیو، ارتعاش‌هایی که بوسیله باد ایجاد شده‌اند پخش می‌شوند، اما فقط با هدفون یا اسپیکر‌های قوی شنیده می‌شود. این صدا از ثانیه ۲۰ تا ۳۳ دو اکتاو تقویت، و قابل شنیدن می‌شود. از ثانیه ۳۳ تا آخر ویدیو هم صدای ضبط شده‌ی باد شنیده می‌شود. این صدا‌ها و ویدیو بوسیله ناسا منتشر شده است.