معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: صادرات کشور همچنان که آمار شش ماهه اخیر نشان داد، یک مسیر رو به رشد مستمر داشته و سیاست دولت حمایت از صادرات غیر نفتی است.
۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۱
۰
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره وضعیت صادرات غیر نفتی اظهارداشت: سیاست دولت در این باره این است که به سمت تسهیل تجاری حرکت کند و طبعاً صادرات کشور همچنان که آمار شش ماهه اخیر نشان داد، یک مسیر رو به رشد مستمر داشته و سیاست دولت حمایت از صادرات غیر نفتی است.

وی درباره مشخص نبودن وضعیت ۱۵ میلیارد یورو از صادرات غیر نفتی گفت: سیاست ارزی-تجاری کشور روشنی است. خود صادرکنندگان هم کاملا با این سیاست می‌دانند که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد منتها با توجه به واقعیاتی که ما در صادرات‌مان داریم و مسائل تحریمی و محدودیت‌هایی که می‌گذارند باید از انعطاف‌پذیری کامل برخوردار باشیم.

نهاوندیان ادامه داد: اینکه ما باید دست فعالان اقتصادی را برای اینکه ارز خود را به مصرف واردات می‌رساند یا در سامانه نیما یا در صرافی‌ها عرضه می‌کند باز بگذاریم. این‌ها جزییاتی است که به هرحال صادرکننده‌ای که می‌خواهد صادراتش ادامه پیدا کند باید آن ارز را بدل به ریال کند تا بتواند در داخل یا تولید یا از عرضه کنندگان خریداری کند. آمدن ارز صادرکنندگان به بازار یکی از عوامل ثبات در بازار ارز در هفته‌های اخیر است.
معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: صادرات کشور همچنان که آمار شش ماهه اخیر نشان داد، یک مسیر رو به رشد مستمر داشته و سیاست دولت حمایت از صادرات غیر نفتی است.
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره وضعیت صادرات غیر نفتی اظهارداشت: سیاست دولت در این باره این است که به سمت تسهیل تجاری حرکت کند و طبعاً صادرات کشور همچنان که آمار شش ماهه اخیر نشان داد، یک مسیر رو به رشد مستمر داشته و سیاست دولت حمایت از صادرات غیر نفتی است.

وی درباره مشخص نبودن وضعیت ۱۵ میلیارد یورو از صادرات غیر نفتی گفت: سیاست ارزی-تجاری کشور روشنی است. خود صادرکنندگان هم کاملا با این سیاست می‌دانند که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد منتها با توجه به واقعیاتی که ما در صادرات‌مان داریم و مسائل تحریمی و محدودیت‌هایی که می‌گذارند باید از انعطاف‌پذیری کامل برخوردار باشیم.

نهاوندیان ادامه داد: اینکه ما باید دست فعالان اقتصادی را برای اینکه ارز خود را به مصرف واردات می‌رساند یا در سامانه نیما یا در صرافی‌ها عرضه می‌کند باز بگذاریم. این‌ها جزییاتی است که به هرحال صادرکننده‌ای که می‌خواهد صادراتش ادامه پیدا کند باید آن ارز را بدل به ریال کند تا بتواند در داخل یا تولید یا از عرضه کنندگان خریداری کند. آمدن ارز صادرکنندگان به بازار یکی از عوامل ثبات در بازار ارز در هفته‌های اخیر است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید