بشر همواره در حال ساحت سلاح‌هایی مخرب و کشنده است غافل از اینکه این بمب‌ها و موشک‌ها روزی به قیمت نابودی سیاره زمین تمام خواهد شد.
۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۳
بشر همواره در حال ساحت سلاح‌هایی مخرب و کشنده است غافل از اینکه این بمب‌ها و موشک‌ها روزی به قیمت نابودی سیاره زمین تمام خواهد شد.
۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۳
۰
ارسال نظر