در صورت استعفای اعضای هيات استانی؛
تغييرات در هيات استان‌های كشتی ايران با واكنش مسئولينی كه بايد صندلی خود را تحويل دهند مواجه شده است!
۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۲
۰

به گزارش پارسينه؛ بيش از يك ماه است كه رسول خادم از فدراسيون كشتی استعفا كرده و انتخاب حمید بنی تمیم به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی  بيش از 40 روز می گذرد، هنوز فرآیند ثبت نام کاندیداها در انتخابات آغاز نشده و از طرفی اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در استان ها باعث برخی اعتراض‌ها شده است.

به دنبال اظهارنظر داورزنی مبنی بر اینکه ریاست هیات های استانی شغل محسوب می شود و افراد بازنشسته باید از راس این هیات ها استعفا کنند، روسای هیات های استانی کشتی در نامه ای به وزیر ورزش تاکید کردند بر اساس اساسنامه فدراسیون کشتی که سال گذشته به تایید اعضای مجمع این فدراسیون رسید و سپس مورد تایید اتحادیه جهانی کشتی و کمیته بین المللی المپیک قرار گرفت، فدراسیون کشتی، نهاد دولتی و یا دستگاه‌های اجرایی تلقی نمی‌شود و مشمول قوانین آن نیز قرار نمی‌گیرد.

هدايتی رييس هيات كشتی استان گيلان درخصوص اين مساله عنوان كرده كه رييس هيات استان بود هيچ مزايا يا حقوقی ندارد كه شغل محسوب شود و مشخص نيست كه چطور وزارت ورزش تاكيد دارد كه روسای هيات ها بايد بروند! به اين خاطر كه اصلا ما حقوق يا پاداشی دريافت نميكنيم كه آن دولتی باشد. به همين خاطر قانون بايد به شكل برابر رعايت شود.


با توجه به اینکه تعداد زیادی از روسای هیات های استانی کشتی بازنشسته به حساب می آیند، در صورتی که آنها از سمت خود کنار بروند و سرپرست برای این هیات ها انتخاب شود،‌انتخابات ریاست فدراسیون هم تحت تاثیر قرار می گیرد و شاید حتی از رسمیت بیفتد!

جالب اینکه روسای هیات های استانی کشتی در نامه خود به وزیر ورزش به صورت تقریبا شفاف از خطر تعلیق کشتی خبر داده و اعلام کرده اند در صورت تغییرات در هیات های استانی این موضوع با واکنش اتحادیه جهانی همراه خواهد شد!

اين اتفاق در شرايطی رخ داده كه فدراسيون فوتبال و شخص مهدی تاج نيز چنين برخوردی با مساله بازنشستگی داشتند و تحت عنون غير دولتی بودن فدراسيون فوتبال حاضر به استعفا نبودند. اين كه دو فدراسيون به يك شكل قصد ندارند كنار بروند هم در نوع خود عجيب بنظر ميرسد. مهدی تاج در ابتدا عنوان كرد فدراسيون فوتبال ارگانی دولتی محسوب نميشود به همين دليل شامل قانون بازنشستگي نخواهد شد اما در مرحله آخر با استفاده از قانون تبصره شصت موفق به بقا شد! كه اتفاقا همين قانون برای مديران دولتی است!

در صورت استعفای اعضای هيات استانی؛
۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۲
تغييرات در هيات استان‌های كشتی ايران با واكنش مسئولينی كه بايد صندلی خود را تحويل دهند مواجه شده است!

به گزارش پارسينه؛ بيش از يك ماه است كه رسول خادم از فدراسيون كشتی استعفا كرده و انتخاب حمید بنی تمیم به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی  بيش از 40 روز می گذرد، هنوز فرآیند ثبت نام کاندیداها در انتخابات آغاز نشده و از طرفی اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در استان ها باعث برخی اعتراض‌ها شده است.

به دنبال اظهارنظر داورزنی مبنی بر اینکه ریاست هیات های استانی شغل محسوب می شود و افراد بازنشسته باید از راس این هیات ها استعفا کنند، روسای هیات های استانی کشتی در نامه ای به وزیر ورزش تاکید کردند بر اساس اساسنامه فدراسیون کشتی که سال گذشته به تایید اعضای مجمع این فدراسیون رسید و سپس مورد تایید اتحادیه جهانی کشتی و کمیته بین المللی المپیک قرار گرفت، فدراسیون کشتی، نهاد دولتی و یا دستگاه‌های اجرایی تلقی نمی‌شود و مشمول قوانین آن نیز قرار نمی‌گیرد.

هدايتی رييس هيات كشتی استان گيلان درخصوص اين مساله عنوان كرده كه رييس هيات استان بود هيچ مزايا يا حقوقی ندارد كه شغل محسوب شود و مشخص نيست كه چطور وزارت ورزش تاكيد دارد كه روسای هيات ها بايد بروند! به اين خاطر كه اصلا ما حقوق يا پاداشی دريافت نميكنيم كه آن دولتی باشد. به همين خاطر قانون بايد به شكل برابر رعايت شود.


با توجه به اینکه تعداد زیادی از روسای هیات های استانی کشتی بازنشسته به حساب می آیند، در صورتی که آنها از سمت خود کنار بروند و سرپرست برای این هیات ها انتخاب شود،‌انتخابات ریاست فدراسیون هم تحت تاثیر قرار می گیرد و شاید حتی از رسمیت بیفتد!

جالب اینکه روسای هیات های استانی کشتی در نامه خود به وزیر ورزش به صورت تقریبا شفاف از خطر تعلیق کشتی خبر داده و اعلام کرده اند در صورت تغییرات در هیات های استانی این موضوع با واکنش اتحادیه جهانی همراه خواهد شد!

اين اتفاق در شرايطی رخ داده كه فدراسيون فوتبال و شخص مهدی تاج نيز چنين برخوردی با مساله بازنشستگی داشتند و تحت عنون غير دولتی بودن فدراسيون فوتبال حاضر به استعفا نبودند. اين كه دو فدراسيون به يك شكل قصد ندارند كنار بروند هم در نوع خود عجيب بنظر ميرسد. مهدی تاج در ابتدا عنوان كرد فدراسيون فوتبال ارگانی دولتی محسوب نميشود به همين دليل شامل قانون بازنشستگي نخواهد شد اما در مرحله آخر با استفاده از قانون تبصره شصت موفق به بقا شد! كه اتفاقا همين قانون برای مديران دولتی است!

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید