پیشنهاد پارسینه
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان خبر وخامت حال اسماعیل بخشی یکی از معترضان جریان کارگری هفت تپه را تکذیب کرد و گفت: وی در سلامت کامل است.
۰۸ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۳
۰

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان افزود: نامبرده به هیچ وجه شکنجه یا ضرب و جرح نشده و برای تکمیل تحقیقات و بررسی ها در اختیار دستگاههای مربوطه است.

وی گفت : پس از تکمیل تحقیقات از نامبرده گزارش نهایی به مردم ارائه می شود.

برخی رسانه های معاند خارجی با جوسازی رسانه ای مدعی شکنجه فرد یاد شده از سوی دستگاه امنیتی شده و از وخامت حال وی خبر دادند.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو