پیشنهاد پارسینه
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: راه حل نظامی برای افغانستان وجود ندارد؛ روند سیاسی در بعد داخلی و منطقه‌ای باید فراگیر باشد.
۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۴
۰

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان پس از شرکت در کنفرانس بین المللی افغانستان در ژنو مطلبی را در فضای مجازی به شرح زیر منتشر کرد:

«اجماع در ژنو: راه حل نظامی برای افغانستان وجود ندارد؛ روند سیاسی در بعد داخلی و منطقه‌ای باید فراگیر باشد؛ دستاورد‌های دموکراتیک به دست آمده در بعد داخلی بر مبنای قانون اساسی افغانستان باید حفاظت شوند. هیچ کس نفعی از وارد کردن داعش به افغانستان نخواهد برد؛ همانگونه که در مورد سوریه و عراق کسی نفعی نبرد.»

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو